Building Safety with Nature. Salt Marshes for Flood Risk Reduction

Door: Vincent Vuik
Datum: 27 maart 2019
Universiteit: Technische Universiteit Delft

Dit proefschrift onderzoekt de werking en betrouwbaarheid van natuurlijke oplossingen voor waterveiligheid. Begroeide voorlanden, zoals schorren, kwelders, rietvelden en mangrovebossen zorgen voor een aanzienlijk lagere golfaanval op de achterliggende dijk. Deze hoeft daarom minder hoog en minder sterk te zijn. Door metingen in de Westerschelde en Waddenzee is inzicht verkregen in golfdemping door begroeide voorlanden tijdens stormen. Golven nemen af in hoogte door golfbreking op het hoog gelegen voorland, en de vegetatie zorgt voor aanvullende golfdemping. Vervolgens is een methode ontwikkeld om te voorspellen of vegetatie wel of niet af zal breken door golfwerking. Kweldervegetatie blijkt op veel plaatsen niet bestand tegen de golven die optreden tijdens de stormen waarvoor dijken zijn ontworpen. De fysische procesbeschrijving voor het voorland is gekoppeld aan modellen die bezwijkmechanismen van een dijk beschrijven. Door dit gekoppelde model probabilistisch aan te sturen, heeft dit onderzoek het mogelijk gemaakt om een doorbraakkans te berekenen voor een dijk met begroeid voorland. Op geschikte locaties, bijvoorbeeld met een laag beschermingsniveau of een beperkt bereik aan stormwaterstanden, blijkt aanleg van een voorland meer kosteneffectief te zijn dan dijkverhoging en –versterking. Naar verwachting zal dit onderzoek bijdragen aan het vaker toepassen van begroeide voorlanden en vergelijkbare natuurlijke oplossingen voor waterveiligheid, omdat hun effectiviteit en kosten over de levenscyclus nu rechtstreeks kunnen worden vergeleken met traditionele waterbouwkundige constructies.

Download het proefschrift: Building Safety with Nature. Salt Marshes for Flood Risk Reduction  (pdf 16 Mb).