Dunes, above and beyond

The interactions between ecological and geomorphological processes during early dune development

Auteur: Marinka van Puijenbroek
Datum: 8 december 2017
Universiteit: Universiteit Wageningen

Kustduinen beschermen het achterland tegen hoogwater. Spontane vorming van nieuwe duinen kan de kustverdediging verder versterken tegen zeespiegelstijging. Dit proefschrift onderzocht de ecologische en geomorphologische factoren die duinontwikkeling beïnvloeden. Dit proefschrift laat zien dat brede stranden en lage stormintensiteit de mogelijkheden voor embryoduinontwikkeling vergroten, door de vegetatielimiet op het strand zeewaarts te verschuiven. In de zomer wordt de groei van embryoduinen voornamelijk bepaald door het duinvolume en de mate van zandtoevoer vanaf het strand. In de winter wordt groei van embryoduinen gelimiteerd door stormen. De soortensamenstelling van de vegetatie bepaalt mee hoe gevoelig het duin is voor erosie. Zeldzame plantensoorten op het strand kunnen zich optimaal ontwikkelen op aangroeiende stranden onder de beschutting van embryoduinen. Het ontwerp van een mega-suppleties bepaalt de potentie voor de ontwikkeling van embryoduinen en groene strandvegetatie.

Download het proefschrift: Dunes, above and beyond: The interactions between ecological and geomorphological processes during early dune development (pdf 3,5 Mb)