Energy generation from mixing salt water and fresh water: Smart flow strategies for reverse electrodialysis

Auteur: David Vermaas
Datum 17 januari 2014
Universiteit: Universiteit Twente

RED (Reverse Electrodialysis) is een technologie waarbij elektrische energie wordt opgewekt door het mengen van bv. rivierwater en zeewater. David Vermaas, die op 17 januari cum laude promoveerde, hield zich bezig met de verbetering van deze technologie. Hij optimaliseerde de manier waarop het water langs de membranen stroomt en bedacht een aantal manieren om vervuiling van de membranen te verminderen.Vermaas ontwikkelde membranen met microscopisch kleine richels op het oppervlak. Hierdoor kan het water gemakkelijk door de kanaaltjes stromen die door deze richels ontstaan, terwijl het effectieve membraanoppervlak beduidend toeneemt. Daarnaast kwam hij er tijdens zijn promotieonderzoek achter dat de geoptimaliseerde membranen met perslucht eenvoudig zijn te reinigen. De membranen worden de komende maanden getest op de Afsluitdijk waar de eerste blauwe-energiecentrale ter wereld verrijst.

Download het proefschrift: Energy generation from mixing salt water and fresh water: Smart flow strategies for reverse electrodialysis (pdf 8 Mb)