Ferry-observed variability of currents and bedforms in the Marsdiep inlet

Auteur: Maarten Buijsman
Promotiedatum: 10 oktober 2007
Universiteit: Universiteit Utrecht

Dit proefschrift beschrijft analyses van stroomsnelheden en bodemstructuren in het Marsdiep, het zeegat tussen Den Helder en Texel in de westelijke Waddenzee. De metingen zijn van begin 1998 tot eind 2005 gedaan met een 'acoustic Doppler current profiler' (ACDP) die onder de veerboot 'Schulpengat' werd gemonteerd. Dit is een van de veerboten waarmee de 'Texels Eigen Stoomboot Onderneming' (TESO) een permanente veerdienst in het Marsdiep onderhoudt. Op deze manier kon een unieke meetserie over de dynamiek in het zeegat worden verkregen.

Download de pdf versie van dit proefschrift (pdf 7,4 Mb)