Floundering - Processes of tidal transport and accumulation of larval flounder (Platichthys flesus L.) in the Ems-Dollard nursery

Auteur: Zwanette Jager
Promotiedatum: 20 april 1999
Universiteit: Universiteit van Amsterdam

Het proefschrift van Zwanette Jager, getiteld 'Floundering - Processes of tidal transport and accumulation of larval flounder (Platichthys flesus L.) in the Ems-Dollard nursery', beschrijft de processen van getijden­transport en ophoping van botlarven in de kinderkamer. De zonsopgang op het omslag symboli­seert de aan­vang van het vissen­leven in de Eems-Dollard. Talloze intensieve getijdenmetingen zijn uit­ge­voerd op een aantal locaties in de Eems-Dollard in 1993, 1994 en 1995, gebruik makend van schepen van de Meet­dienst Noord-Nederland van Rijkswaterstaat.

De voornaamste bevinding van het onderzoek was, dat botlarven in staat zijn hun transportsnelheid significant te beïnvloeden door hun hoogte in de waterkolom aan te passen. Het transport wordt dus niet volledig bepaald door fysische processen. Voorts is geconstateerd dat er ophoping van botlarven plaatsvindt in de Dollard. Deze op­ho­ping was het sterkst achterin de Dollard, onder invloed van de lozingen van zoet water uit de Westerwoldsche Aa. De sluis bij Nieuwe Statenzijl vormt mogelijk een barrière voor de botlarven op hun weg naar het zoete water. Jaarlijks worden 1 - 7 x109 larven in de Dollard aangevoerd. Deze schatting is onder­hevig aan onzekerheden door de grote concentratie-variaties die in het geulprofiel (zowel in het horizontale als verticale vlak), binnen een getijdencyclus, en van dag tot dag kunnen optreden.

De in dit onderzoek ontwikkelde kennis over larventransport en de kinderkamerfunctie kan worden toegepast bij inrichtingsvraagstukken in de kustzone en estuaria.

Het onderzoek is destijds uitgevoerd als onderdeel van de achtereen­volgende RIKZ-projecten PROEST (processen in estuaria), DUURZAAM (draag­kracht van estuaria), HABITAT (habitatgebruik), IN*GE en WONS*INRICHT (inrichting van estuaria). Het RIKZ is eind 2007 opgehouden te bestaan als onderdeel van RWS.

Download de pdf van dit proefschrift (pdf 5,5 Mb).

Met reacties of vragen over de inhoud van het onderzoek kunt u zich wenden tot Zwanette Jager, tegenwoordig werkzaam bij ZiltWater Advies.

Dr. Ir. Z. Jager
Tel. 06 13956907
info@ziltwater.eu