Geese on a green wave: flexible migrants in a changing world

Auteur: Sandra van der Graaf
Datum:    10 februari 2006
Universiteit: Rijksuniversiteit Groningen

Brandganzen flexibel bij veranderingen in klimaat en grasland
De brandgans is in staat zich aan te passen aan de huidige veranderingen in het klimaat en op graslanden. Dit blijkt uit onderzoek van promovenda Sandra van der Graaf. De ganzen zullen dan ook niet uit het Nederlandse kustgebied verdwijnen. Wel zal de populatie kleiner worden.

Arctische ganzen, zoals de brandgans, verblijven in de winter in ons Waddengebied en trekken in het voorjaar naar het hoge noorden om daar te broeden. Tijdens de trek maken zij gebruik van een beperkt aantal tussenstopgebieden - de ganzen zijn als echte grazers volledig afhankelijk van de beschikbaarheid van graslanden (kwelders en landbouw-gronden) langs de kustlijn.

Sandra van der Graaf onderzocht hoe ganzen de foerageergebieden langs de trekroute van de Waddenzee naar Siberië benutten en wat de gevolgen zijn van veranderingen in landgebruik en het klimaat. De invloed van de mens in kustgebieden is groot - vooral beweiding door landbouwhuisdieren speelt een belangrijke rol voor de ganzen. Door klimaatsveranderingen verschuift het moment waarop ganzen bepaalde gebieden het beste kunnen benutten. Van der Graaf constateerde dat in de brandgans-populatie in de laatste decennia duidelijke verschuivingen in broedgebieden en het tijdstip van migratie hebbenplaatsgevonden.

Download de pdf van dit proefschrift (pdf 5,2 Mb). 

Bron: RUG