Growth and reproduction in bivalves, an energetic approach

Auteur: Joana Cardoso
Datum: 21 september 2007
Universiteit: Rijksuniversiteit Groningen

Groei en overleving van tweekleppigen in de Waddenzee
In de Waddenzee treden grote verschillen in omgevingsfactoren op, zoals watertemperatuur, zoutgehalte, voedselaanbod, stroming, die de groei, overleving en voortplanting van bodemdieren beïnvloeden. Joana Cardoso onderzocht het effect van omgevingsfactoren op de groei en voortplanting van vijf algemene schelpdiersoorten: het nonnetje, de kokkel, de mossel en de strandgaper, maar ook de Japanse of Pacific oester, een soort die recentelijk in de Waddenzee verschenen is en momenteel in aantal toeneemt. Met het 'Dynamic Energy Budget' model maakte zij reconstructies van de voedselomstandigheden voor de verschillende soorten in diverse leefgebieden.

Alle soorten vertoonden een seizoensgerelateerde groei en een toenemende lichaamsconditie in de lente. Wel waren er verschillen in periode tussen de soorten en tussen de diverse leefgebieden, net als in de periode van paaien en de investering in voorplanting. De modeluitkomsten suggereerden voedselbeperking en een groei lager dan maximaal. Verder lijken voor het nonnetje de huidige zomertemperaturen al te hoog te zijn. De resultaten van Cardoso wijzen erop dat er tussen de soorten sprake is van een sterke competitie voor voedsel en dat klimaatveranderingen eveneens ingrijpende effecten kunnen hebben.

Download de pdf van dit proefschrift (pdf 10 Mb).