Hydrodynamic processes and the stability of intertidal mussel beds in the Dutch Wadden Sea

Auteur: Jasper Donker
Datum: 20 mei 2015
Universiteit: Universiteit Utrecht

Golven en kruiend ijs beïnvloeden mosselbanken in Nederlandse Waddenzee
Mosselbanken kunnen maar op een beperkt aantal plekken in Nederland vestigen en overleven. Dat is afhankelijk van de blootstelling aan golven. Promovendus Jasper Donker onderzocht hoe dat zit de Nederlandse Waddenzee.

Het westelijk deel van de Nederlandse Waddenzee is blootgesteld aan golven (hoge golfexpositie), hier is minder dan één procent van de droogvallende platen bedekt met mosselbanken. In het oostelijk deel, waar de droogvallende platen minder aan golven zijn blootgesteld (lage golfexpositie), kan dat in sommige bekkens oplopen tot wel zeven procent. Die golfexpositie kan men in kaart brengen, en Jasper Donker gebruikt dat om de levensvatbaarheid van een locatie voor de vestiging van een stabiele droogvallende mosselbank te bepalen. Wetenschappers kunnen hierdoor het rendement van activiteiten in het kader van het verhogen van mosselbedekking vergroten.

Binnen een mosselbank is de zeewaartse rand het meest aan golven blootgesteld. Hier worden de golven versterkt uitgedoofd, waardoor de binnenste gedeelten van een mosselbank beschermd zijn. Golfaanvallen, die plaatsvinden tijdens een storm, zijn in staat mosselen en de bodem waar ze aan vast zitten weg te slaan.

Niet alleen golven, maar ook kruiend ijs kan zorgen voor erosie van de mosselbanken. Naast erosie zorgen beide processen ook voor een verandering in het reliëf van de achterblijvende delen van de mosselbank. Deze verandering in reliëf verhoogt de kwetsbaarheid van de mosselbank. Met de resultaten uit het proefschrift van Donker kunnen wetenschappers in een vroeg stadium al vaststellen welke delen van een mosselbank kwetsbaar zijn en dus eventueel extra bescherming nodig hebben.

Download het proefschrift: Hydrodynamic processes and the stability of intertidal mussel beds in the Dutch Wadden Sea (pdf 14 Mb).