Hydrodynamics and crossshore sand transport during barrier island inundation

Door: Anita Engelstad
Datum: 25 oktober 2019
Universiteit: Universiteit Utrecht

In dit proefschrift zijn de hydrodynamische en zandtransportprocessen onderzocht die optreden tijdens (gedeeltelijke) inundatie van een Waddeneiland. In het kader van het onderzoek zijn een reeks van gedetailleerde veldmetingen van hydrodynamica en zandtransport uitgevoerd tijdens extreme stormcondities in een dwarsraai van Noordzee tot Waddenzee over de oostpunt van het eiland Schiermonnikoog. De mate waarin de geometrie van een eiland in combinatie met de hydrodynamische processen van invloed is op de zandtransporten, is vervolgens nader onderzocht met een numeriek model.

Download het proefschrift: Hydrodynamics and crossshore sand transport during barrier island inundation (pdf 10 Mb).