Interference competition and patch choice in foraging shore crabs

Auteur: Isabel Smallegange
Promotiedatum: 5 september 2007
Universiteit: Universiteit van Amsterdam

In haar promotieonderzoek aan het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee heeft Isabel Smallegange het foerageergedrag van de strandkrab - één van de toppredatoren van de Waddenzee - bestudeerd. De rol die competitie en prooiaanbod spelen in de plekkeuze en de ruimtelijke verspreiding van foeragerende predatoren stond daarbij centraal.
In het lab- en veldonderzoek zijn bestaande en ook zelf ontwikkelde foerageergedragsmodellen met succes getest. De resultaten van dit promotieonderzoek zijn van fundamenteel wetenschappelijk belang. Zo is bijvoorbeeld aangetoond dat strandkrabben een 'afhaalstrategie' gebruiken waarbij ze een prooi op een voedselrijke plek vangen, maar die vervolgens elders op een voedselarme plek, waar weinig concurrenten zijn, opeten. De consequentie van deze bevinding is groot en brengt bestaande theorieën over predator-prooi relaties aan het wankelen. De resultaten van het promotieonderzoek dragen ook bij aan de kennis over het waddengebied. Verder is in dit onderzoek de de verspreiding van de strandkrab op drie wadplaten in de westelijke Waddenzee in relatie tot prooiaanbod en concurrenten is in kaart gebracht. Hierbij bleek   dat de invloed van garnalen (als prooi) op de verspreiding van de strandkrab tot nu toe hoogstwaarschijnlijk onderschat is

Download de pdf van dit proefschrift (pdf 5,5 Mb).

In 2009 won Isabel Smallegange de Waddenacademieprijs voor dit proefschrift.