Knowledge uncertainties in nature conservation

Analysing science-policy interactions in the Dutch Wadden Sea

Auteur: Judith Floor
Datum: 13 april 2018
Universiteit: Wageningen Universiteit

Kennisonzekerheden zijn een belangrijke uitdaging voor natuurbescherming omdat ze de legitimiteit van besluiten kunnen ondermijnen. Toch heeft de toenemende aandacht voor kennisonzekerheden niet geleid tot een afname van wetenschappelijke expertise in natuurbescherming.

Dit proefschrift ontrafelt deze paradox door de rol van kennisonzekerheden te analyseren in besluitvormingsprocessen rond het gebruik en herstel van de Waddenzee. Hiervoor zijn drie case studies geselecteerd: een geplande powerboot race, mosselvisserij en zeegrasherstel in het Waddengebied. Hierbij wordt analytisch onderscheid gemaakt tussen drie soorten onzekerheden: incomplete kennis, onvoorspelbaarheid en ambiguïteit.

Dit proefschrift laat zien dat een doorslaggevende factor voor de dominantie van experts in natuurbeschermingsprocessen het heersende idee is onder zowel wetenschappers als beleidsmakers dat onzekerheden opgelost kunnen worden door meer kennis te vergaren. Om adequaat te kunnen reageren op kennisvraagstukken is er echter meer aandacht nodig voor de ambiguïteit van verschillende  plausibele kennisclaims, alsook voor de politieke keuzes en machtsverhoudingen die tot uiting komen door het expliciet maken en negeren van kennisonzekerheden.

Download het proefschrift: Knowledge uncertainties in nature conservation; Analysing science-policy interactions in the Dutch Wadden Sea (pdf 9,4 Mb).