Long-term changes in the western Dutch Wadden Sea food web and the impact of invasive species

Auteur: Sarina Jung
Datum: 8 maart 2021
Universiteit: Universiteit Utrecht

Deze studie identificeert de effecten van de invasies van de Japanse oester, de Amerikaanse zwaardschede en de gewone groenworm op de trofische interacties in het voedselweb van de wadplaten, zoals koolstofstromen en interacties tussen prooi en predator. Naast de invasies ondervonden de wadplaten van het Balgzand (westelijke Waddenzee) echter verschillende andere langjarige veranderingen in verschillende componenten van het voedselweb, waaronder die in de toevoer van voedingsstoffen door de rivieren, in temperatuur en in het voorkomen van andere bewoners van de wadplaten zoals bodemvissen en garnalen. Dit proefschrift beschrijft hoe deze gelijktijdige veranderingen binnen het systeem elkaar kunnen hebben beïnvloed. Aan de ene kant werd de Amerikaanse zwaardschede een zeer belangrijke grazer van fytoplankton tijdens zijn piek in biomassa, waardoor de input van koolstof in het lokale voedselweb werd vergroot. Omdat dit schelpdier echter moeilijk te eten is door vogels, werd de extra koolstof niet doorgesluisd naar de rest van het voedselweb. Aan de andere kant speelden veranderingen in omgevingsfactoren zoals die in zoutgehalte, beschikbaarheid van voedingsstoffen en temperatuur een rol bij het vormgeven van het Balgzand-ecosysteem en vervolgens het potentieel van nieuwe soorten om invasief te worden. In het licht van de klimaatverandering zal de tolerantie van estuariëne soorten voor hogere temperaturen en een nieuwe dynamiek in rivierafvoer steeds belangrijker worden om te bepalen wie de komende decennia de winnaars en verliezers zullen zijn. Dit zal niet alleen tot verschuivingen in de huidige estuariëne gemeenschappen leiden, maar ook nieuw geïntroduceerde soorten in staat stellen om snel invasief te worden.