Long-Term Process-Based Morphological Modeling of Large Tidal Basins

Auteur: Ali Dastgheib
Datum: 12 november 2012
Universiteit: TU Delft

De morfologie van getij bekkens beschrijft een breed scala aan vormen die zich ontwikkelen volgens een eigen schaal in ruimte en tijd. Voorbeelden zijn platen, geulen, zandbanken, duinen en ribbels. Kustwaterbouwkundige ingenieurs gebruiken hun model concepten om vragen te beantwoorden met betrekking tot korte termijn (< decaden) ontwikkeling van deze morfologische vormen. Geologen passen hun eigen conceptuele modellen en reconstructie methoden toe om vragen te beantwoorden op veel langere tijdschalen (> eeuwen). Door deze twee benaderingen blijft de kennis van tussen liggende tijdschalen (> decaden en < eeuwen) onderbelicht, terwijl deze tijdspanne juist van belang is voor het duurzame beheer van een kustzone.

Deze studie is onderdeel van een gezamenlijke inspanning om het eerder genoemde hiaat in kennis op te vullen. Kustwaterbouwkundige modellen wordt opgerekt naar geologische tijdschalen om meer kennis en begrip te krijgen voor de fysische processen die lange termijn morfodynamisch gedrag van getij bekkens bepalen. Een fundamentele vraag is of proces gebaseerde modellen betrouwbare lange termijn ontwikkelingen kunnen reproduceren. De Nederlandse Waddenzee dient als case studie om deze vraag te beantwoorden.

Download het volledige proefschrift Long-Term Process-Based Morphological Modeling of Large Tidal Basins (pdf 9,7 Mb).