Lost in transmission

Lost in transmission: Unravelling the mechanisms of parasite removal by non-hosts

Auteur: Jennifer Welsh
Datum: 30 maart 2020
Universiteit: Vrije Universiteit Amsterdam

Biodiversiteit vermindert niet altijd ziekterisico

In tegenstelling tot veel andere onderzoeken, toont marien parasitoloog Jennifer Welsh in haar promotieonderzoek aan dat biodiversiteit niet altijd beschermt tegen ziekterisico. Welsh toont aan dat de identiteit en grootte van ‘niet-gastheren’ belangrijk zijn bij het bemiddelen van parasietverwijdering. Het blijkt ook dat parasietreducties door niet-gastheren blijven optreden wanneer alternatieve voedselbronnen beschikbaar zijn en dat reducties in gastheerinfectieniveaus door niet-gastheren worden versterkt bij hogere watertemperaturen. Deze bevindingen hebben gevolgen voor ziektebeheer en het behoud van biodiversiteit. Waarschijnlijk gaat het ook de commerciële aquacultuur faciliteiten ten goede komen, doordat het combineren van specifieke soorten (polycultuur) infecties in vis- en schelpdierkwekerijen kan helpen verminderen.

Parasietoverdracht

Welsh onderzocht bij het NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Zeeonderzoek belangrijke mechanismen die invloed hebben op de manier waarop niet-gastheerorganismen - organismen die niet geïnfecteerd kunnen worden, maar wel kunnen voorkomen dat parasieten een echte gastheer infecteren - op elkaar inwerken bij parasietoverdracht. Welsh nam in een eenvoudig experiment waarbij slechts één niet-gastheer en de parasiet aanwezig zijn, een vermindering van het aantal parasieten waar.

Krab en oester

Maar in complexe systemen waar meer niet-gastheren aanwezig zijn, zoals een meer natuurlijke omgeving in het wild, spelen veel factoren een rol en treedt er niet altijd een vermindering van parasieten op. Zo kan bijvoorbeeld een enkele krab veel van de parasieten consumeren, op dezelfde manier filtert een enkele oester vele parasieten uit. Wanneer een krab en een oester in elkaar worden gezet, sluit de oester zijn schaal om zichzelf tegen de krab te beschermen en filtert hij niet, waardoor minder parasieten worden gefilterd.

Download het proefschrift: Lost in transmission: Unravelling the mechanisms of parasite removal by non-hosts (pdf 10,8 Mb)