Migration to less popular rural areas : the characteristics, motivations and search process of migrants

Auteur: Rixt Bijker
Datum: 17 januari 2013
Universiteit: Rijksuniversiteit Groningen

Het dominante beeld van migratie naar het platteland is dat van de welvarende stedeling op zoek naar een nieuw leven in een idyllische plattelandsomgeving. Recentelijk wordt in de wetenschappelijke literatuur dit bestaande beeld kritisch bekeken. Dit proefschrift sluit hierbij aan door migratie naar minder populaire plattelandsgebieden in Noord-Nederland te onderzoeken. Migratie naar minder populaire gebieden is tot nu toe vaak onderbelicht gebleven. In onderzoek is meer aandacht geweest voor migratie naar plattelandsgebieden die in het algemeen als aantrekkelijk worden gezien om te wonen. De populariteit van plattelandsgebieden als woongebied wordt in dit onderzoek vastgesteld aan de hand van de gemiddelde huizenprijs per gemeente. De minder populaire gebieden liggen langs de noordelijke en oostelijke grens van Noord-Nederland. Het onderzoek van Rixt Bijker heeft zich met name gericht op de kenmerken en motieven van de verhuizers. Om te bepalen in hoeverre de gevonden uitkomsten specifiek zijn voor minder populaire gebieden is een directe vergelijking met verhuizers naar populaire gebieden in dezelfde regio gemaakt. De kenmerken en motieven van de verhuizers zijn met name onderzocht met zelf verzamelde enquĂȘtegegevens in zeven noordelijke gemeenten, naast ook het gebruik van secundaire data. Er is ook aandacht besteed aan het zoekproces dat aan een verhuizing vooraf gaat. Daarvoor is een kleinschalige studie uitgevoerd die gebruikmaakt van een zogenaamde dagboekbenadering, een nieuwe methode om het zoekproces naar een nieuwe woning te onderzoeken. Een interview werd gevolgd door een elektronische vragenlijst die iedere twee weken door de respondenten werd ingevuld, in principe totdat zij een huis kochten of stopten met zoeken.

Lees het volledige proefschrift: Migration to less popular rural areas : the characteristics, motivations and search process of migrants (pdf 2,2 Mb).

Bron: RUG.