Modelling bivalves in estuaries and coastal areas.

Auteur: Sofia Saraiva
Datum: 8 oktober 2014
Universiteit: Vrije Universiteit Amsterdam

Modelleren van tweekleppigen in kustwateren en riviermonden.
Met de mossel als testcase toont Saraiva in haar proefschrift aan, dat hoeveelheid mosselen door verschillende factoren worden beïnvloed. Factoren binnen de mosselpopulatie zelf spelen een rol, zoals voortplanting, herstelmogelijkheid en verspreiding van de populatie, maar ook externe factoren: beschikbaarheid van voedsel en druk door mossel-etende garnalen en andere predatoren.

Met behulp van het Dynamische Energie Budget model heeft Ana Sofia Saraiva de invloed van veranderingen in het milieu op deze schelppopulaties bestudeerd. Dit model is vervolgens gekoppeld aan een hydrodynamisch en biochemisch model, waarin gegevens van stromingen en schommelingen in de waterhoogte, golven, temperatuur, zoutgehalte zijn verwerkt.

Voor de modelstudie is Het Balgzand gebruikt, een deel van de Waddenzee bij Den Helder. Volgens Ana Sofia is het door haar ontwikkelde model ook bruikbaar bij het beheer van kustgebieden. Dit kan om commerciële toepassingen gaan, zoals het effect van oesters en kokkels op de groei van mosselen, maar ook om mogelijke gevolgen van klimaatverandering en het effect van exotische soorten in kaart te brengen. Het is een proces-georiënteerd model, waarin fysische, biochemische, ecologische en fysiologische factoren van het ecosysteem van zeeschelpdieren zijn ingebouwd. 


Download het proefschrift: Modelling bivalves in estuaries and coastal areas (pdf 6 Mb).