Preserving a layered history of the Western Wadden Sea

Managing an underwater cultural heritage resource

Auteur: Martijn Manders
Datum: 12 december 2017
Universiteit: Universiteit Leiden

Hoe beheren we ons onderwatererfgoed? Dat is de hoofdvraag van het proefschrift van Martijn Manders. De maritiem archeoloog en programmaleider maritiem erfgoed bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed promoveerde op 12 december aan de Universiteit Leiden.

Zijn onderzoek richtte zich op de Waddenzee. Een werelderfgoed met veel belangen en verschillende waarden, waaronder economische en cultuurhistorische. Dat maakt het beheer complex.

Veel van wat zich aan cultureel erfgoed in Nederlandse wateren bevindt is nog onbekend. Maar we kunnen wel meer inschatten, onderzoeken en voorspellen dan we nu doen. Als we meer inzicht hebben, kunnen keuzes gemaakt worden over het beheren van vindplaatsen onder water. Keuzes over wat we beschermen, monitoren, onderzoeken of zelfs deselecteren. Daarbij is het in situ bewaren geen wondermiddel, maar een deel van de oplossing, net als opgraven en onderzoeken.

Manders: ‘We moeten gefundeerde keuzes maken. Daarvoor hebben we kennis nodig, capaciteit en geld en de samenwerking met stakeholders is essentieel. Alles staat en valt met draagvlak voor het erfgoed.’

Download het proefschrift: Preserving a layered history of the Western Wadden Sea; Managing an underwater cultural heritage resource (pdf 11,5 Mb).

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed