Restoring mussel beds: A guide on how to survive on an intertidal mudflat

Door: Hélène de Paoli
Datum: 10 februari 2017
Universiteit: Rijksuniversiteit Groningen

Jeugdervaringen mosselen belangrijk voor herstel mosselbanken
Helene Paoli onderzocht de processen die het herstel van een belangrijke habitat in de Waddenzee - de natuurlijke mosselbanken op getijdeplaten - beperken en, meer in het algemeen, de onderliggende mechanismen voor hun voortbestaan. Rifvormende schelpdieren zoals mosselen en oesters zijn bijzonder belangrijk op bij eb droogvallende platen, doordat de complexe en solide banken die ze vormen een leefgebied bieden voor tal van soorten. In de Waddenzee is aan het eind van de jaren '80 het areaal aan droogvallende mosselbanken drastisch afgenomen. Nog altijd hebben de mosselbanken zich slechts gedeeltelijk hersteld.

Paoli benadrukt het belang van gedrags- en morfologische aanpassingen van mosselen voor hun voortbestaan in het dynamische intergetijdengebied. Ten eerste ontdekte zij dat mosselen die zijn opgegroeid op de droogvallende platen beter zijn aangepast aan de sterke golfslag in die omgeving dan mosselen uit de diepere wateren, die in het verleden vaak in herstelprojecten zijn gebruikt, maar het vaak niet lang volhielden. Ten tweede bleken mosselen ruimtelijke patronen te vormen door actief naar elkaar toe te kruipen, wat essentieel bleek voor hun overleving. Restauratietechnieken die gericht zijn op het herstel van mosselbanken moeten dus rekening houden met of en hoe mosselen zich aanpassen aan hun omgeving, maar ook met dat ze zelf hun milieu aan hun behoeften aanpassen, om pogingen om de mosselbanken in hun vroegere glorie te herstellen succesvol te maken.

Helene Paoli promoveerde aan de RUG op onderzoek dat zij uitvoerde bij de afdeling Community and Conservation Ecology van GELIFES. Het werd gefinancierd door het Waddenfondsproject Waddensleutels. Zij vervolgt haar loopbaan als leraar aan een middelbare school in Frankrijk.

Download het proefschrift: Restoring mussel beds: A guide on how to survive on an intertidal mudflat via de website van de Rijskuniversiteit Groningen

Bron: RUG.