Salt marshes for flood protection

Long-term adaptation by combining functions in flood defences

Auteur: Jantsje van Loon
Datum: 8 oktober 2014
Universiteit: Universiteit Wageningen

Het proefschrift van Jantsje van Loon richt zich vooral op het Waddengebied. Innovatieve concepten, die functies zoals natuur en landschap combineren met het beschermen tegen overstroming, worden verkend.

Er wordt met name gefocust op de rol van kwelders. Deze vormen en overgangszone tussen zee en land, door een met zouttolerante planten begroeide bodem. Ze vormen zo een natuurlijke waterkering.

Download het proefschrift: Salt marshes for flood protection: Long-term adaptation by combining functions in flood defences (pdf 3,7 Mb). 

Er is ook een samenvatting van het proefschrift verschenen. Download de Nederlandstalige versie of de Engelstalige versie (pdf 0,5 Mb).