Seagrass responses to interacting abiotic stresses

Auteur: Yayu La Nafie
Datum: 8 maart 2016
Universiteit: Radboud Universiteit

Ook zeegras kan stress ervaren: bijvoorbeeld als er te weinig of juist te veel voedingsstoffen beschikbaar zijn of als er te weinig licht bij de bodem komt. Dat kan tot gevolg hebben dat zeegras breekt, en dat heeft weer consequenties voor onder meer de positieve eigenschappen van zeegras. Yayu Anugrah La Nafie laat met dit onderzoek zien dat zeegras verschillende strategieën heeft om met stressfactoren in het milieu om te gaan. Zo variëren de breeksterkte en de uitrekbaarheid van de plantenbladeren onder verschillende omstandigheden. De onderzoeksresultaten dragen daarmee bij aan het begrip van de complexiteit van de reactie van zeegras op milieu-invloeden.

Download het proefschrift Seagrass responses to interacting abiotic stresses uit de repository van de Radboud Universteit.