Spatial patterns in phototrophic biofilms. The role of physical and biological interactions

Auteur: Ellen Weerman
Promotiedatum: 11 mei 2011
Universiteit: Radboud Universtiteit Nijmegen

Golvende getijdenplaten mooi maar ook nuttig
We denken bij landschappen vaak aan bergen en beken, waar de geologie bepaalt welke planten op welke plek kunnen groeien. Maar het kan ook andersom gebeuren: dat planten de ingenieurs zijn van een ecosysteem en door interacties met de omgeving het landschap juist vormgeven. Op de getijdenplaten kunnen zulke interacties tussen planten en hun omgeving leiden tot een regelmatig golvend landschap. Hier kunnen kiezelwieren, kleine eencellige plantjes, beter groeien dan zonder golvend landschap. Omdat kiezelwieren onder aan de voedselketen staan, kunnen veel dieren ervan profiteren, zoals wormen, slakken en bergeenden. Het onderzoek van Ellen Weerman laat voor de eerste keer zien dat de interacties tussen planten en omgeving, die leiden tot regelmatige patronen in landschappen, niet alleen mooi zijn om te zien, maar ook een belangrijke functie hebben.

Bron: RU Nijmegen.

Download het volledige proefschrift (pdf 4,6 Mb).