Spoonbills as a model system: a demographic cost-benefit analysis of differential migration

Auteur: Tamar Lok
Datum: 15 november 2013
Universiteit: Rijksuniversiteit Groningen

Lepelaar trekt verder dan goed voor hem is
Trek, de jaarlijkse verplaatsing tussen broed- en overwinteringsgebieden, komt voor bij veel dieren. Maar er zijn enorme verschillen. Sommige dieren trekken helemaal niet, terwijl anderen jaarlijks de hele wereld rondreizen. Tamar Lok deed onderzoek naar de evolutionaire drijfkrachten van deze variatie. Zij concludeert dat: lepelaars die langere afstanden trekken het slechter doen (lagere overleving, met name tijdens de voorjaarstrek, en minder grootgebrachte jongen) dan lepelaars die dichtbij huis overwinteren. Hoewel je zou verwachten dat de meeste lepelaars dan dus dichtbij huis zouden overwinteren, is het omgekeerde het geval: de meeste lepelaars overwinteren het verst weg, in Mauritanië of Senegal. Er gaan wel steeds meer lepelaars in Europa overwinteren, maar dit proces gaat veel trager dan men op basis van de hogere overlevingskansen aldaar zou verwachten.

Tamar Lok studeerde evolutionaire biologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar zij promoveert op onderzoek dat zij uitvoerde bij het NIOZ en bij de afdeling Animal Ecologyvan het Centre for Ecological and Evolutionary Studies (CEES) van de RUG. Het onderzoek valt binnen de onderzoekslijn (leerstoel) trekvogelecologie van prof. Theunis Piersma. Het werd medegefinancierd door NWO.

Lees het proefschrift: 'Spoonbills as a model system: a demographic cost-benefit analysis of differential migration' (pdf 4,5 Mb).

Lees ook het persbericht: Conservatieve lepelaars zijn slechter af.

Bron: RUG/NIOZ.