Staging ecology of black-tailed godwits in Portuguese rice fields and correlations with breeding season events

Auteur: Pedro Lourenço
Datum: 14 juni 2010
Universiteit: Rijksuniversiteit Groningen

Voor grutto's belangrijke Portugese rijstvelden verdienen bescherming

Voor grutto's (Limosa limosa) van de limosa-ondersoort zijn de rijstvelden van het Iberische schiereiland belangrijke pleisterplaatsen op hun jaarlijkse trek van West-Afrika naar Noord-Europa. Om de bescherming van deze gebieden te garanderen stelt Pedro Lourenço de volgende beheersmaatregelen voor: houd een gedeelte van de rijstvelden onder water gedurende de winter en wijs de meest belangrijke rijstgebieden voor grutto's aan als beschermd (natuur)gebied.

Een totaal aantal van 53.000-59.0000 grutto's gebruikt elk jaar de rijstvelden rond de riviermondingen van de Tejo en de Sado Portugal. Dit komt overeen met ongeveer 40 % van deze flyway populatie, die nu wordt geschat op 135.000-140.000 exemplaren. Individuele grutto's verblijven gemiddeld 22 tot 25 dagen in het gebied. Deze vogels foerageren in groepen op rijstkorrels en prefereren rijstvelden die onder water staan en die zijn omgeploegd, omdat deze de hoogste dichtheid aan rijstkorrels hebben. Als de opnamesnelheid van rijstkorrels door individuele grutto's onder het niveau daalt dat voldoende is om hun energiebalans op pijl te houden, verplaatsen ze zich naar nieuwe velden die vrij zijn gekomen omdat boeren deze hebben omgeploegd. De timing van het pleisteren is niet gecorreleerd met de timing van latere gebeurtenissen in de broedperiode, noch met het broedsucces. Hierdoor, en omdat de foerageermogelijkheden goed lijken in Portugal, vermoedt Lourenço dat deze stap in de levenscyclus niet bijdraagt aan de afname van deze rode-lijstsoort. Daarentegen vormen veranderingen in het agrarische beheer en de verkleining van het areaal van de rijstboeren wel degelijk een bedreiging op de lange termijn.

Pedro Lourenço (portugal, 1980) studeerde biologie, toegepast op natuurbeheer voor dieren. Zijn promotieonderzoek deed hij bij de dierecologie groep van het Centre for Ecological and Evolutionary Studies (CEES) van de Rijksuniversiteit Groningen. Het werd gefinancierd door de Portuguese Stichting voor wetenschap en techniek (Fundação para a Ciência e Tecnologia). Inmiddels werkt hij aan een project om in Portugal de monniksgier te herintroduceren vanuit Spanje.

Download de pdf van dit proefschrift (pdf 1,5 Mb).

Bron: RUG