Synergetic tourism-landscape interactions

Policy, public discourse and partnerships

Auteur: Jasper Heslinga
Datum: 11 januari 2018
Universiteit: Rijksuniversiteit Groningen

In dit proefschrift staan synergetische interacties tussen toerisme en landschap centraal. Vaak ligt de nadruk van deze interacties op natuurbescherming óf juist op sociaal-economische ontwikkeling, maar in dit proefschrift wordt specifiek gekeken naar de mogelijkheden tot synergie tussen beide. Synergie zorgt voor een win-win situatie waarbij het gaat om balans. Dit zorgt ervoor dat een regio in staat is om zowel sociaal als ecologisch veerkrachtig te zijn in het omgaan met toekomstige veranderingen. Dit onderzoek richt zich op de vraag welke factoren synergetische interacties tussen toerisme en landschap belemmeren en welke factoren dit juist bevorderen. Hierbij is er gekeken naar hoe beleid zich door de jaren heeft ontwikkeld, hoe de publieke opinie is veranderd en op welke manier het bestuur is ingericht.

De analyses in het proefschrift hebben betrekking op Terschelling, een eiland dat onderdeel uitmaakt van UNESCO Erfgoed Waddenzee. Dit eiland staat bekend om haar natuurschoon, maar is mede daardoor ook erg populair onder toeristen. Kortom, op dit eiland zijn zowel de belangen van sociaal-economische ontwikkeling (middels toerisme) en natuurbescherming sterk vertegenwoordigd. Om antwoord te geven op de hoofdvraag is er, naast literatuur onderzoek, gebruik gemaakt van verschillende onderzoeksmethoden, waaronder: inhoudsanalyse van zowel beleidsdocumenten als krantenartikelen, interviews, stakeholder analyse en geografische informatie systemen (GIS) analyse.

De uitkomsten van het proefschrift illustreren een aantal belemmerende en bevorderende factoren voor synergie tussen toerisme en landschap. Op basis van deze resultaten worden beleidsaanbevelingen gedaan voor het vormgeven en implementeren van toekomstig beleid over duurzaam toerisme.

Download het proefschrift: Synergetic tourism-landscape interactions; Policy, public discourse and partnerships (pdf 6 Mb)