The ecological function of intertidal shellfish reefs for benthic algae

Auteur: Rosyta Andriana
Datum: 29 oktober 2021
Universiteit: Rijksuniversiteit Groningen

Schelpenbanken in intergetijdegebieden hebben een positief effect op de ontwikkeling en productie van biofilms op de sliblaag en daarmee op de primaire productie op het wad.

Schelpdierriffen in het intergetijdegebied zijn biobouwers met een belangrijke ecologische functie op meerdere schalen; ze voorzien in divers habitats voor een diverse mix van ongewervelden, vissen en vogels en op wadplaten fungeren ze als biologische krachtcentrales die de biodiversiteit verhogen, de primaire productie bevorderen en het voedselweb verrijken.

Het onderzoek richtte zich op het testen van de functie van schelpdierriffen in het intergetijdegebied op algengemeenschappen in de Waddenzee, zowel op de benthische gemeenschappen van macroalgen die zich op de riffen vestigen, als op de diatomeeën die de biofilm vormen in het ondiepe sediment dat het intergetijdengebied bedekt.

De resultaten zijn gebaseerd op een mix van ecologische veldstudies en biomanipulatie-experimenten; door middel van het creëren van kleine riffen van kokkels, mosselen en oesters en het observeren van het effect van de verschillende schelpdierriffen op de samenstelling en verspreiding van zeewieren en biofilms.

De resultaten wijzen uit dat schelpenbanken op wadplaten gebieden creëren met een hoge productie en biodiversiteit, ze niet alleen hun eigen fysieke habitat verbeteren, maar ook zelfversterkende terugkoppelingen bevorderen. Tevens wordt een belangrijke bijdrage gepresenteerd van een kader voor toekomstige studies van de moleculaire analyse van benthische diatomeeën met behulp van het rbcL-gen als genetische marker.

De beste manier om schelpdierriffen in het getijdengebied te beheren, is ervoor te zorgen dat ze niet verdwijnen door ze te beschermen. De aanwezigheid van faciliterende feedbacks betekent dat het voor een succesvol herstel van schelpdierriffen waarschijnlijk nodig is om ecologische interacties te herscheppen; hetgeen moeilijker en gecompliceerder is dan het bouwen van alleen fysieke structuren.

Download het proefschrift The ecological function of intertidal shellfish reefs for benthic algae via de repository van de Rijksuniversiteit Groningen.

Bron: RUG