The impact of pelagic mussel collectors on plankton in the western Wadden Sea, the Netherlands

Auteur: Pascalle Jacobs
Datum: 4 december 2015
Universiteit: Universiteit Wageningen

Om de natuurlijke mosselbanken in de Waddenzee beter te beschermen wordt de oogst van jonge mosselen vanaf banken vervangen door mosselzaadinvanginstallaties (MZI’s). MZI’s zijn touwen die, hangend in het water, mossellarven invangen en vergroten daarmee aantal jonge mosselen in de Waddenzee. Omdat mosselen grote hoeveelheden water filtreren en daarbij plankton verwijderen, heeft Pascalle Jacobs in haar proefschrift onderzocht wat de effecten zijn van mosselfiltratie op plankton.

Jonge mosselen oefenen een grootte-selectieve begrazing uit op het plankton, dit leidt op korte termijn tot lagere predatiesterfte van kleine algen en hogere specifieke groeisnelheden van bacteriën. Echter, wanneer het herstel wordt bekeken voor een periode die overeenkomt met de verblijftijd van het water in de Waddenzee (9 dagen) blijkt dat kleine algen afnemen in aantal. Grotere algen en microzoöplankton blijken soms wel in staat te herstellen na mosselfiltratie. De dagelijkse extra filtratiedruk bij een beoogde oogst van 40 miljoen kilogram aan MZI-mosselen wordt geschat op 3 procent.

Downoad het proefschrift: 'The impact of pelagic mussel collectors on plankton in the western Wadden Sea' (pdf 5 Mb).

In de WadWeten: Mosselzaad en de microwereld in het waddenwater werd het onderzoek van Pascalle Jacobs ook besproken.