The spatial and temporal link between common terns sterna hirundo and their prey fish in de Wadden Sea

Auteur: Andreas Dänhardt
Datum: 19 november 2010
Universiteit: Universität Oldenburg

In dit proefschrift wordt de invloed van verspreidingspatronen van vis in tijd en ruimte op de reproductie van de Visdief Sterna hirundo onderzocht.
Lange termijn veranderingen in het broedsucces kunnen verklaard worden door de aanwezigheid van Noordzee haring Clupea harengus. In het algemeen had de prooidichtheid een grotere invloed dan de mate van temporele prooi-predator overlap. De verticale verspreidingspatronen van prooivissen lijken een maat te zijn voor het predatierisico. Meestal bevonden de prooivissen zich onder de maximale duikdiepte van de sterns. De sterns brachten disproportioneel vaak hoog kwalitatieve prooien naar hun partners en jongen.
De aanwezigheid van prooivissen voor de visdief varieert als gevolg van de productie van nakomelingen buiten de Waddenzee. Aan de andere kant bepalen de lokale omstandigheden in de Waddenzee de kwaliteit van de leefomgeving voor de vis. Beide factoren bepalen de energie flux naar hogere trofische niveaus.

Download het volledige proefschrift (pdf 6 Mb).