Unravelling foreshore ecosystem dynamics

Applications for ecosystem-based coastal defence

Auteur: Beatriz Marin Diaz
Datum: 28 juni 2022
Universiteit: Rijksuniversiteit Groningen

Kwelders maken dijken veiliger

Beatriz Marin Diaz laat in haar proefschrift zien dat kwelders het effect van golven op dijken sterk verminderen, zelfs als de kweldervegetatie laag is. Daarnaast vormen kwelders een sterk en heel stabiel bodemoppervlak, dat bestand is tegen zeer hoge waterstroming (zoals je ziet tijdens een dijkdoorbraak), waardoor de gevolgen van een dijkdoorbraak afnemen.

Dit proefschrift laat zien dat kwelders het effect van golven op dijken sterk verminderen, zelfs als de kweldervegetatie laag is. Daarnaast vormen kwelders een sterk en heel stabiel bodemoppervlak, dat bestand is tegen zeer hoge waterstroming (zoals je ziet tijdens een dijkdoorbraak), waardoor de gevolgen van een dijkdoorbraak afnemen. Alleen pioniersvegetatie die zich vestigt op een zandige bodem, zoals een wad, is niet bestand tegen erosie. De erosiegevoeligheid van kwelders kan verminderd worden door het laten grazen van vee, hazen en ganzen. Hierdoor trekt een eroderende kwelderrand zich minder snel terug. Dit komt de veiligheid ten goede, omdat de breedte van de kwelder nodig is om golfenergie te verzwakken. Echter, teveel begrazing kan de grond te compact maken, wat een negatief effect kan hebben op de veerkracht van kwelders bij een snel stijgende zeespiegel. Tot slot toont dit onderzoek dat kwelders kunnen uitbreiden als sediment wordt afgezet in de aangrenzende intergetijdengebieden (wadden of slikken). We hebben daarnaast ook ontdekt dat zeegras met een hoge worteldichtheid erosie kan doen verminderen dat de morfologie van intergetijdengebieden voor de kwelder veranderd kan worden met behulp van kunstmatige riffen.’

Download het proefschrift Unravelling foreshore ecosystem dynamics: applications for ecosystem-based coastal defence via de website van de Rijksuniversiteit Groningen