Washover inundation and barrier island accretion

Auteur: Daan Wesselman
Datum: 8 april 2020
Universiteit: Universiteit Utrecht

Waddeneilanden hebben zand nodig om mee te groeien met zeespiegelstijging. De natuurgebieden achter de duinen kunnen op een natuurlijke manier gevoed worden met zand tijdens stormen. Overstromingen tijdens stormen kunnen het zand wat op het strand ligt naar het gebied achter de duinen verplaatsen. Als het water zakt, blijft het zand hier liggen. Laaggelegen openingen in de duinen, die van oudsher aanwezig waren, kunnen overstromingen en zandaanvoer stimuleren. Veel van deze natuurlijke openingen zijn in het verleden echter gesloten door kunstmatige stuifdijken. Managementorganisaties overwegen nu om de duinopeningen weer (deels) te heropenen en daarmee de aanvoer van zand naar het gebied achter de duinen te verbeteren.

In dit promotieonderzoek is onderzocht welke processen optreden tijdens de overstroming van (delen van) Waddeneilanden, en hoe dit zandaanvoer naar gebieden achter de duinen beïnvloedt. Hiervoor zijn veldmetingen gedaan op Schiermonnikoog en Rottumeroog en zijn computersimulaties gedaan. Gedurende de meetcampagne op Rottumeroog is het eiland plaatselijk met 80 cm opgehoogd tijdens één winter met een aantal stormen. Aanvullende modelanalyses laten zien dat met name de grootte van de stroming over het eiland tijdens stormen (in de richting van de Waddenzee)  de potentie voor zandaanvoer bepaalt. Factoren die deze stroming beïnvloeden zijn onder andere de hoogte van een duinopening (hoe lager hoe beter) en het verschil in waterstand tussen Noordzee en Waddenzee tijdens een storm. Deze inzichten kunnen worden gebruikt om toekomstige duinopeningen efficiënt te kunnen ontwerpen en om alternatieve beheerstrategieën van de eilandstaarten van de Waddeneilanden te ontwikkelen.

Download het proefschrift: Washover inundation and barrier island accretion (pdf 3 Mb)