When the tourists flew in' : critical encounters in the development of tourism

Auteur: Albert Postma
Datum: 30 mei 2013
Universiteit: Rijksuniversiteit Groningen

Bewoners Terschelling, Ameland, Curaçao en Aruba ervaren toerisme verschillend

Respondenten van een onderzoek onder bewoners van Terschelling, Ameland en Curaçao vinden de negatieve ervaringen die zij hebben met de toeristische sector niet opwegen tegen de voordelen van toerisme op het eiland. Toch zien zij op Terschelling en Curaçao onder voorwaarden mogelijkheden voor verdere ontwikkeling van toerisme, terwijl de respondenten op Ameland en Aruba vinden dat het verzadigingspunt is bereikt of overschreden. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Albert Postma.

Postma onderzocht op de vier eilanden de perceptie van eilandbewoners tijdens zogenaamde negatieve ‘critical encounters’ (‘kritieke confrontaties’) met de toeristische sector. Zijn proefschrift geeft een gedetailleerd beeld van de patronen van toeristische ontwikkeling, van de ‘kritische confrontaties’ in de relatie tussen toerisme en de plaatselijke gemeenschap, en van de manier waarop de bewoners die confrontaties beleven en hoe ze daarop reageren. De uitkomsten zijn vooral van belang voor beleidsmakers die zich richten op duurzame toeristische ontwikkeling.

Het onderzoek van Postma resulteert in nieuwe inzichten in het proces van toeristische ontwikkeling vanuit het perspectief van de bewoners en de kritieke momenten die ze daarbij waarnemen. Daarmee wordt een dimensie toegevoegd aan de conventionele literatuur rond de effecten van toerisme.

Albert Postma (Leeuwarden, 1962) studeerde Sociale geografie aan de  Rijksuniversiteit Groningen. Hij verrichte zijn onderzoek aan het Urban and  Regional Studies Institute (URSI) van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen. Postma werkt als lector Scenarioplanning aan het European Tourism Futures Institute (ETFI) van Stenden Hogeschool.

Het proefschrift van Albert Postma is op te vragen bij de bibliotheek van de Rijksuniversiteit Groningen.