Why Knot? Exploration of variation in long-distance migration

Auteur: Eva Kok
Datum: 4 september 2020
Universiteit: Rijksuniversiteit Groningen

Gezenderde kanoet Paula gaf haar trekstrategie prijs

Eva Kok onderzocht hoe individuele kanoeten hun persoonlijke migratiestrategie ontwikkelen. Het trekgedrag van een van de door haar gezenderde kanoeten, Paula, trok enkele jaren geleden veel (internationale) media-aandacht. Later dit jaar komt er een bioscoopfilm uit waarin ook het verhaal van Paula verwerkt is.

Kanoeten (Calidris canutus) zijn migrerende steltlopers die het grootste deel van het jaar in intergetijdengebieden zoals de Waddenzee verblijven en in het voorjaar duizenden kilometers naar het noorden vliegen om te broeden op de Arctische toendra. Hoewel migreren en de daarmee gepaard gaande fysiologische aanpassingen, een complexe aangelegenheid is, zijn ervaren trekvogels heel consequent in bijvoorbeeld hun timing of het gebruik van rustplaatsen tijdens migratie.

Kok heeft nu - met behulp van superlichte satellietzenders - voor het eerst de exacte trekroutes van wilde kanoeten (twee verschillende ondersoorten) in kaart gebracht. De trekroutines heeft zij gecombineerd met metingen aan individuen in een gecontroleerde omgeving.(Onder meer toonde zij daar aan dat kanoeten in staat zijn aan de hand van een (voedsel)beloning te leren geprojecteerde afbeeldingen van elkaar te onderscheiden.)

Kok: "Wat ik hierdoor heb kunnen laten zien, is dat kanoeten niet alleen in hun huidige gedrag beïnvloed worden door hun omgeving maar dat ook de reeds opgedane ervaring van belang is voor toekomstige beslissingen; zónder dat dit gepaard gaat met een verlies in aanpassingsvermogen! Ik noem dit ‘kanalisatie’ van gedrag; een ontwikkeling van gedrag die vergeleken kan worden met een leerproces. De cognitieve aspecten van migratie worden momenteel sterk onderbelicht. Ingegeven door de bevindingen in mijn proefschrift pleit ik voor een meer holistische benadering van wetenschappelijk onderzoek naar migratiegedrag waarin ook de cognitieve aspecten van migratie een rol krijgen."

Download het proefschrift Why Knot? Exploration of variation in long-distance migration (pdf 6 Mb)