Spring naar hoofd-inhoud

Drie winnaars Waddenacademieprijs 2023

Dit jaar zijn er drie winnaars van de tweejaarlijkse Waddenacademieprijs voor het beste Wadden gerelateerde proefschrift. Max Gräfnings, Eva Kok & Stuart Pearson ontvingen de prijs op 21 december uit handen van juryvoorzitter Suzanne Hulscher. Max Gräfnings, Stuart Pearson en Suzanne Huscher waren online aanwezig bij de bijeenkomst

Eva Kok ontvangt bloemen van Katja Philippart, directeur Waddenacademie

Eva Kok ontvangt bloemen van Katja Philippart, directeur Waddenacademie

Juryvoorzitter Suzanne Hulscher, Max Gräfnings en Stuart Pearson waren online aanwezig bij de uitreiking

Juryvoorzitter Suzanne Hulscher, Max Gräfnings en Stuart Pearson waren online aanwezig bij de uitreiking

 

Waddenacademieprijs

De Waddenacademie reikt sinds 2009 om de twee jaar de Waddenacademieprijs voor het beste proefschrift over het Waddengebied, ter waarde van 5000 euro, uit. Met het instellen van de Waddenacademieprijs wil de Waddenacademie het onderzoek over het Waddengebied door jonge onderzoekers stimuleren.

In de periode september 2021 tot september 2023 verschenen tenminste 10 proefschriften die zich richtten op het Waddengebied. Zes daarvan werden voorgedragen voor de Waddenacademieprijs 2023. De jury* was erg onder de indruk van de kwaliteit. Juryvoorzitter Suzanne Hulscher: “Het is goed om te zien dat er een continue aandacht is voor de Waddenzee en dat zoveel jonge onderzoekers hun steentje bij willen dragen aan de kennisontwikkeling ten behoeve van de Waddenzee”.

Drie winnaars

De jury vond drie proefschriften er echt bovenuit steken en koos er voor om de prijs ex aequo toe te kennen aan drie jonge onderzoekers en ze te belonen met een bedrag van €2500,-:

Dr. Max Gräfnings voor zijn proefschrift: Seed to meadow - developing intertidal seagrass restoration. Dit proefschrift blonk uit in de toegevoegde waarde voor de Waddenzee, aldus het juryrapport. Een uitstekende combinatie van onderzoek en toepassing en een prachtig voorbeeld hoe niet alleen natuurbescherming aandacht krijgt, maar bovendien natuurherstel op basis van wetenschappelijk onderzoek vorm gegeven kan worden.

Dr. Eva Kok voor haar proefschrift: Why Knot? Exploration of variation in long-distance migration. Volgens de jury blonk het proefschrift uit in wetenschappelijke kwaliteit. De jury heeft vooral genoten van de verhalen over het migratiegedrag van Paula. Eveneens was de jury zeer onder de indruk van Eva’s rol in de film Silence of the Tides, waaruit bleek dat zij op overtuigende wijze dit Waddenzeeonderzoek voor een groter publiek kon ontsluiten.

Dr. Stuart Pearson voor zijn proefschrift: Sediment Pathways on Ebb-Tidal Deltas: New Tools and Techniques for Analysis. Het proefschrift was van uitmuntende kwaliteit, aldus het juryrapport, blijkend uit de toekenning cum laude en de papers in uitstekende proefschriften. Bijzonder knap vond de jury het uitleggen van het onderzoek met enkel de 1000 meest gebruikte Engelse woorden.

Lees hier het juryrapport van de Waddenacademieprijs 2023 (pdf 0,1 Mb)

Alle drie de prijswinnaars hebben hun wetenschappelijke carrière voortgezet. Max Gräfnings is momenteel postdoc aan de Universiteit van Helsinki, Eva Kok is postdoc bij het NIOZ en Stuart is assistent professor aan de TUDelft.

* De jury van de Waddenacademieprijs 2023 bestond uit:
Prof.dr. Suzanne Hulscher (hoogleraar Waterbeheer Universiteit Twente, voorzitter);
dr. Frans Sijtsma (universitair hoofddocent Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen  Rijksuniversiteit Groningen);
Prof. dr. Peter Herman (hoogleraar Ecological Hydraulic Engineering Technische Universiteit Delft en senior onderzoeker Deltares);
Prof. dr. Karline Soetaert (hoofd afdeling Ecosystem Studies Koninklijk Instituut der Zee NIOZ);
Prof. dr. ir. Theo Spek (hoogleraar Landschapsgeschiedenis en hoofd Kenniscentrum Landschap Rijksuniversiteit Groningen);
Prof. mr. Marleen van Rijswick (hoogleraar Europees en nationaal waterrecht Universiteit Utrecht en hoofd van het Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law).