Spring naar hoofd-inhoud

Vincent Vuik winnaar Waddenacademieprijs 2019

Dr. Vincent Vuik ontving vandaag tijdens het symposium ‘Nederland verbrakt’ uit handen van juryvoorzitter dr. Piet Hoekstra de Waddenacademieprijs 2019 ten bedrage van 5000 euro voor zijn proefschrift ‘Building Safety with Nature. Salt Marshes for Flood Risk Reduction’.

Vincent Vuik ontving uit handen van juryvoorzitter dr. Piet Hoekstra de Waddenacademieprijs 2019. Foto: Lucas Kemper

De Waddenacademie reikt met ingang van 2009 de Waddenacademieprijs ter waarde van 5000 euro uit voor het beste wadden gerelateerde proefschrift. Met het instellen van de Waddenacademie prijs wil de Waddenacademie het onderzoek over het waddengebied door jonge onderzoekers stimuleren. Eerdere prijswinnaars waren dr. Isabel Smallegange in 2009 voor haar proefschrift over het foerageergedrag van de strandkrab, dr. Jan Post in 2011 voor zijn onderzoek naar blue energy, in 2015 was dr. Allert Bijleveld de prijswinnaar met zijn proefschrift over kanoeten en in 2017 won dr. Frank van der Molen met zijn proefschrift over 'Governing knowledge'.

De jury* van de Waddenacademieprijs 2019 was unaniem in haar vaststelling dat dr. Vincent Vuik erin is geslaagd om een proefschrift te schrijven dat zowel zowel wetenschappelijk van zeer goed niveau is als ook maatschappelijk uitermate relevant in deze tijden van klimaatverandering en zeespiegelstijging.

In het proefschrift ‘Building Safety with Nature. Salt Marshes for Flood Risk Reduction’ wordt aangetoond hoe begroeide voorlanden, zoals schorren en kwelders, kunnen bijdragen aan hoogwaterbescherming. Door te kiezen voor deze vorm van Building with Nature wordt zowel een bijdrage geleverd aan waterveiligheid als aan natuurontwikkeling.

Naar het oordeel van de jury is het bijzonder hoe de prijswinnaar in zijn onderzoek verschillende vakgebieden (vloeistofmechanica, waterbouwkunde, ecologie en morfologie) met elkaar heeft weten te verbinden. Vuik heeft rond zware stormen golfmetingen uitgevoerd op de kwelders ten westen van de Eemshaven. Uit deze metingen bleek dat de hooggelegen kwelderbodem en de kweldervegetatie zorgen voor een aanzienlijk lagere golfaanval op de Waddenzeedijk. Met dit onderzoek heeft Vuik een solide onderbouwing gelegd voor de toepassing van begroeide voorlanden in hoogwaterveiligheid. Met zijn interdisciplinaire aanpak, goed vertaald naar de praktijk, is er een praktische handreiking gekomen voor het gebruik van begroeide voorlanden binnen dijkversterkingsprojecten.

Lees hier de laudatio van juryvoorzitter Piet Hoekstra (Link naar pdf 0,3 Mb)

Vincent Vuik promoveerde op 27 maart 2019 aan de Technische Universiteit Delft en werkt momenteel als postdoc bij kustwaterbouwkunde aan dezelfde universiteit.

Zijn proefschrift ‘Building Safety with Nature. Salt Marshes for Flood Risk Reduction’ is opgenomen in het overzicht wadden gerelateerde proefschriften van de Waddenacademie.

* De jury van de Waddenacademieprijs 2019 bestond uit:
- Jos Bazelmans, hoofd afdeling Archeologie bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed;
- Pieter Hooimeijer, hoogleraar sociale geografie aan de Universiteit Utrecht;
- Jack Middelburg, hoogleraar geochemie aan de Universiteit Utrecht;
- Peter van Tienderen, decaan Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica aan de Universiteit van Amsterdam
De jury werd voorgezeten door Piet Hoekstra, portefeuillehouder geowetenschap Waddenacademie.