Spring naar hoofd-inhoud

Garnalencongres 6 en 7 maart 2014

De Waddenacademie organiseerde in samenwerking met de Coalitie Wadden Natuurlijk en de Stichting Verduurzaming Garnalenvisserij op 6 en 7 maart 2014 in hotel Skylge op Terschelling een besloten garnalencongres. Doel van het congres was het delen van kennis over de garnalenvisserij met visserijbestuurders, onderzoekers, overheden en andere betrokkenen. Centraal in het congres stond de vraag: Waar komen we vandaan, wat hebben we bereikt in de verduurzaming van de garnalenvisserij en hoe zien we de toekomst?

Bekijk het programma van het congres en de deelnemerslijst.

Presentaties

Woord van welkom en toelichting op het programma door prof.dr. Jouke van Dijk, voorzitter van de Waddenacademie, moderator

Geschiedenis, beleving en praktijk van de garnalenvisserij
Henk Buitjens (ZK 37), presentatie niet beschikbaar.
Corry Nagel (HA 31), Beleving als Garnalenvisser (pdf 99 kB).

Innovatieve ontwikkelingen in de garnalenvisserij
Evaluatie van een seizoen pulsvisserij op garnaal met HA 31 (pdf 3,7 Mb), door Bart Verschueren, onderzoeker afdeling Visserij en Aquacultuur ILVO (Instituut voor Landbouw en Visserij Onderzoek).
Evaluatie van de impact van de pulsvisserij op garnaal (pdf 3,2 Mb), door dr.ir. Hans Polet, directeur afdeling Visserij en Aquacultuur ILVO (Instituut voor Landbouw en Visserij Onderzoek).

Natura 200, Waddenzee en garnalenvisserij, door dr.ir. Tjisse van der Heide, onderzoeker Rijksuniversiteit Groningen. Presentatie niet beschikbaar.

Uitdagingen bij wetenschappelijke onderzoeksprojecten op het gebied van de garnalenvisserij – aansluiting bij beleid en praktijk (pdf 3,8 Mb), door dr. Ingrid Tulp, onderzoeker Imares.

Natuurbehoud en garnalenvisserij in een veranderende wereld (pdf 92kB), door prof.dr. Peter Herman, vestigingsdirecteur NIOZ-Yerseke.

Een toekomst voor de garnalenvisserij; een perspectief vanuit natuur en milieu (pdf 4,1 Mb), door Arjan Berkhuysen, directeur Waddenvereniging.
 
Een toekomst voor de garnalenvisserij; een perspectief vanuit de sector (pdf 0,6 Mb), door Johan Nooitgedagt, voorzitter Stichting Verduurzaming Garnalenvisserij.

Garnalenvisserij en vergunningenbeleid; de praktijk vanuit het beleid door Jaap Verhulst, regioambassadeur Ministerie van Economische Zaken. presentatie niet beschikbaar.

Donderdagavond en vrijdagochtend werd gediscussieerd in drie gemêleerde groepen, met drie verschillende thema’s: Onderzoek, Natuur & milieu en Beleid. Elke groep werd gevraagd om te komen tot de drie belangrijkste onderzoeksvragen/aandachtspunten voor de komende vijf tot tien jaar binnen het betreffende thema.

De resulaten van de discussie zijn weergegeven in de terugmelding van de drie groepen:
-    Terugmelding discussiegroep onderzoek (gespreksleider dr. Tobias van Kooten)
-    Terugmelding discussiegroep natuur en milieu (gespreksleider Arjan Berkhuysen)
-    Terugmelding discussiegroep beleid (gespreksleider Johan Nooitgedagt).

De Coalitie Wadden Natuurlijk, de Stichting Verduurzaming Garnalenvisserij en de Waddenacademie kijken terug op een goede, interessante conferentie. Het was voor de eerste maal dat vissers, vertegenwoordigers van de visserij, wetenschappers en vertegenwoordigers van natuur- en milieuorganisaties op deze intensieve en interactieve wijze met elkaar spraken over de (economische en ecologische) verduurzaming van de garnalenvisserij. Tegelijkertijd werd ook duidelijk dat deze conferentie niet het sluitstuk, maar juist het startpunt vormt van de noodzakelijke dialoog tussen alle betrokken partijen. Over de wijze waarop deze dialoog ook na deze conferentie een vervolg krijgt zullen de Coalitie Wadden Natuurlijk, de Stichting Verduurzaming Garnalenvisserij en de Waddenacademie op korte termijn afspraken maken.