Spring naar hoofd-inhoud

Presentaties 1 december

Plenaire presentaties gehouden door de bestuursleden van de Waddenacademie op 1 december 2008 tijdens het inauguratiesymposium van de Waddenacademie "Kennis voor een duurzame toekomst van de Wadden". De eerste uitkomsten van de verkenning van de visie op onderdelen:

Opening door prof. dr. P. Kabat (voorzitter Waddenacademie.WUR):
Kennis voor een duurzame toekomst van de Wadden

Geowetenschappen door dhr. dr. H. Speelman (bestuurslid Waddenacademie, Geowetenschapper/bestuurder vernieuwing publieke kennisinfrastructuur):
Ontwikkeling van het Waddengebied in tijd en ruimte. (pdf 2,9 Mb)

Ecologie door dhr. prof. dr. P. Herman (bestuurslid Waddenacademie, NIOO, RU):
Ecologie van het wad: de paradox van behoud in een veranderende wereld. (pdf 0,3 Mb)

Sociaal-cultureel/ Cultuurhistorie door dhr. prof. dr. J. Bazelmans (bestuurslid Waddenacademie, RACM, VU): De Waddenzee als cultuurlandschap; kennis van de complexe interactie tussen gevestigden en buitenstaanders als grondslag voor duurzame ontwikkeling. (pdf 0,4 Mb)

Sociale - en Ruimtelijke Economie door dhr. prof. dr. J. van Dijk (bestuurslid Waddenacademie, RUG): De economie van het Waddengebied: naar een duurzame mix van mensen, natuur werk en inkomen. (pdf 1,1 Mb)

Klimaat, Water en Ruimtelijke Ontwikkeling door dhr. prof. dr. P. Kabat (voorzitter Waddenacademie, WUR): Klimaatverandering en de Wadden: bedreiging of een kans? (pdf 5,88 Mb)