Spring naar hoofd-inhoud

Verslag van het symposium

Kort verslag derde symposium Waddenacademie 9 en 10 december 2009

De Waddenacademie hield op 9 en 10 december 2009 in samenwerking met het Fries Museum en tijdschrift Noorderbreedte een tweedaags symposium in het Fries Museum.

Het symposium werd op 9 december geopend door de voorzitter van de Waddenacademie, professor Pavel Kabat. Daarna nam Jan Abrahamse de regie van de eerste dag over. Bestuurslid van de Waddenacademie professor Jos Bazelmans had ter voorbereiding op de integrale kennisagenda van de Waddenacademie 'Kennis voor een duurzame toekomst van de Wadden' een reis door het waddengebied gemaakt en zijn interviews gebundeld in het boek 'Gedeelde ruimte; het Waddengebied in dertig ontmoetingen' (met fotografie van Harry Cock). Het eerste exemplaar van het boek werd aangeboden aan Joop Mulder, directeur van Oerol die in zijn reactie met name inging op de economische en culturele impact van het festival.  Journaliste Tracy Metz ging vervolgens in op het werk van Harry Cock in de context van de Nederlandse en internationale landschapsfotografie.

Tijdens de eerste dag van het symposium kwamen drie van de door Jos Bazelmans geïnterviewden aan het woord: Recreatief ondernemer Hein Pols en agrarisch ondernemers Jacobien Louwes en Kees van der Bos gingen in op de vraag hoe zij in het waddengebied aan de kost komen, welke ondernemingszin van hen wordt gevraagd en tegen welke problemen zij aanlopen.

Direct na de pauze werden de ruim 120 bezoekers verrast met een prachtig optreden van de Friese zangeres Nynke Laverman. De jonge Friese architecte Nynke-Rixt Jukema boeide de aanwezigen met een persoonlijk verhaal over de mogelijkheden van architectuur voor de ontwikkeling van het Noorden. De dag werd inhoudelijk afgesloten met het uitreiken van de eerste Waddenacademieprijs ter waarde van 5.000 euro aan dr. Isabel Smallegange, waarna Jan Abrahamse nog enkele concluderende opmerkingen maakte alvorens de receptie startte. 

Op 10 december stond de integrale kennisagenda van de Waddenacademie centraal. Nadat Jos Bazelmans professor Tjalling Waterbolk, emeritus hoogleraar Archeologie aan de RUG had geïntroduceerd hield laatstgenoemde zijn verhaal, waarin hij met name inging op een reeks van archeologische boerderij typen. Na de koffiepauze hield allereerst professor Wim Derksen, chief scientist bij het Ministerie van Vrom, een lezing over de relatie tussen wetenschap en beleid, met de Wadden als casus. De rest van de dag stond in het teken van de presentatie van de implementatieplannen. Tussen de middag bracht Kees van Es van het Ministerie van LNV de deelnemers aan de tweede dag op de hoogte van de stand van zaken met betrekking tot het programma 'Naar een rijke Waddenzee'. De tweede dag eindigde met een algemene discussie over de implementatieplannen en de vraag hoe de Waddenacademie ervoor zorg draagt dat de verschillende initiatieven op een zo goed mogelijke wijze op welkaar worden afgestemd.