Spring naar hoofd-inhoud

Presentaties symposium december 2011

Op deze pagina vindt u de presentaties van het symposium december 2011 in chronologische volgorde. De presentaties zijn beschikbaar in PDF-formaat en als video.

8 december

Opening door Prof.Dr Pavel Kabat (dagvoorzitter, voorzitter Waddenacademie)
Video

Margreeth de Boer (voorzitter Raad voor de Wadden) Regio aan het roer. Aanbieding van het laatste advies van de raad voor de Wadden aan de voorzitter van het Regiecollege Waddengebied, de heer John Jorritsma. 
PDFVideo

John Jorritsma (CdK provincie Friesland, voorzitter RCW) Wat betekenen governance en het rapport van de Raad voor de Wadden voor het besturen van het Waddengebied?
PDF, Video

Prof. Dr Ir Arthur Mol (hoogleraar milieubeleid WUR) Theoretische beschouwing en recente bestuurskundige ontwikkelingen inzake decentralisatie/terugtredende overheid en governance.
PDFVideo

Drs Franke van der Molen (Science and Society Group/RUG) De aanpak van het onderzoek van RUG/ZKO Sharing knowledge and management approaches in coastal zones - the case of the Wadden Sea en de vraag hoe onderzoek toegevoegde waarde kan hebben voor governanceprocessen in het Waddengebied.
PDF

Column door Rimmer Mulder (mediaconsultant, voormalig hoofdredacteur LC)
PDFVideo

Interactieve discussie o.l.v. Rimmer Mulder met een veelzijdig panel en met de zaal
Video

Dr Luca van Duren (Deltares): overdracht resultaten slib-onderzoek aan RWS Noord Nederland, Programma Rijke Waddenzee en Waddenacademie (Jaap Verhulst)
PDFVideo

Drs Syds Wiersma: overdracht Waddenarchief aan Drs Bert Looper, directeur Tresoar
PDFVideo

Dr Hessel Speelman: uitreiking Waddenacademieprijs 2011 voor het beste Waddengerelateerde proefschrift aan dr. Jan Post, gevolgd door een presentatie van Jan Post
PDFVideo

9 december

Dr Jaap de Vlas (voorzitter begeleidingscommissie Monitoring Bodemdaling Ameland) Algemeen overzicht bodemdaling Ameland 2005 - 2010
PDFVideo

Dr Gini Ketelaar Korte inleiding thema 1: Bodemdaling, gevolgd door vragen van auditor dr Hessel Speelman en deelnemers in de zaal.
PDFVideo

Dr Zheng Wang Korte inleiding thema II: Morfologie, gevolgd door vragen auditors Prof.dr. Peter Herman en dr Hessel Speelman en deelnemers in de zaal.
PDFVideo

Drs Kees Dijkema Korte inleiding thema III: Kwelders, gevolgd door vragen auditors Prof. dr Peter Herman en Prof. dr Jelte Rozema en deelnemers in de zaal.
PDFVideo

Dr Han van Dobben / Ing. Pieter Slim Korte inleiding thema IV: Duinen
auditor Prof.Dr Jelte Rozema en deelnemers in de zaal Reacties, vragen
PDFVideo

Dr Marcel Kersten / Dr Bruno Ens Korte inleiding thema V: Broed- en wadvogels
auditor Prof.Dr Joost Tinbergen en deelnemers in de zaal, Reacties, vragen
PDFVideo

Nico Oud, wethouder Ameland De maatschappelijke impact van de gaswinning op Ameland
Video

Prof.Dr Pavel Kabat Algemene terugblik op symposium en afsluitende woorden Jaap de Vlas
Video