Spring naar hoofd-inhoud

Themanummer Eems-Dollard 2050 van tijdschrift LANDSCHAP

In het laatste nummer van LANDSCHAP, tijdschrift voor landschapsonderzoek, staat het Eems-Dollard-estuarium centraal. Het nummer is gemaakt in samenwerking met het programma Eems-Dollard 2050.

De themaredactie bestond uit Joost Delsman (Deltares), Kees van Es (Wing Process Consultancy, kernteam ED2050), Wouter Iedema (RWS Noord-Nederland, kernteam ED2050), Rob Jongman (redactie LANDSCHAP), Gerda Lenselink (Deltares) en Jos Dekker (hoofdredacteur).

Het Programma Eems-Dollard 2050 is gericht op ecologisch herstel van het Eems-Dollard estuarium, waarbij ruimte blijft en kansen worden benut voor economische ontwikkeling. Verschillende artikelen lichten het programma ED2050 en de projecten die in het kader ervan worden uitgevoerd toe.

  • Iedema & Van Es introduceren de ontwikkeling en opzet van het programma. Het artikel opent met een kaart met een overzicht van alle lopende projecten.
  • Van Maren et al. beschrijven het slibprobleem, met zowel de oorzaken ervan als mogelijke maatregelen, zoals de invang van slib en de verwerking ervan tot nuttige producten.
  • Haarman behandelt vervolgens de keten van nuttige toepassingen van slib 
  • Van Loon & Schelfhout beschrijven de toepassing van slib in nieuwe dijkconcepten, zoals de ‘brede groene dijk’ en de ‘dubbele dijk’.
  • Punter et al. Vertellen over een groots project om de stad Delfzijl binnen- en buitendijks op te waarderen.
  • Van Dijk & Van der Meulen analyseren de relevantie van ecologisch herstel van het Eems-Dollard-estuarium voor de economie van de aangrenzende Groningse regio.
  • Iedema et al. presenteren de geleerde lessen en nieuwe oplossingsrichtingen. Op basis van daarvan zijn nieuwe oplossingsrichtingen gekozen voor het vervolg.

Bekijk hier de inhoudsopgave met doorkliks naar de online artikelen