Spring naar hoofd-inhoud

Presentaties

Op deze pagina vindt u de presentaties van het symposium 'Op 'n diek' in chronologische volgorde. De presentaties zijn beschikbaar in PDF-formaat. Diverse presentaties zijn ook beschikbaar als video.

21 juni

Welkom door prof.dr. Pavel Kabat (voorzitter Waddenacademie) en dr. ir. Jos Bosman (lector Ruimtelijke transformaties Hanzehogeschool)
PDF

Openingsfilm door Paul Sixta "Op 'n Diek - van Harlingen tot aan Nieuwe Statenzijl". Een sfeer impressie van de dijk van Harlingen tot aan Nieuwe Statenzijl.

Horizon

Lezing Prof. dr. Norbert Fischer (Universiteit Hamburg) De dijk als symbool
PDF, Video

Lezing Prof. dr. Stephan Günzel (Technische Kunsthochschule Berlijn) De dijk als grenservaring
PDF, Video

Lezing Prof. dr. Hans Mommaas (Universiteit Tilburg) De strategie om te komen tot een 'sterk verhaal'
PDF, Video

Resumé door dagvoorzitter Jaap Jepma en overhandiging van het eerste exemplaar van het boek "Een wereld van verschil, veertig jaar beleid in het waddengebied" door Pavel Kabat aan auteur ir. Hendrik Oosterveld.
Video

Plannen om de dijk tot een 'kroon' te verbouwen

Visie leider Atelier Fryslân, ir. Peter de Ruyter
PDF, Video

Visie voormalig Bouwmeester Provincie Groningen, ir. Theo Hoek
Video

Visie Rijksadviseur voor het Landschap, ir. Yttje Feddes
PDF, Video

gesprek o.l.v. Jaap Jepma
Video

Verkenningen van kansen, verhalen en meningen in relatie tot de plannen

Perspectief van betrokkenheid, Khoji Wesselius (Plattelâns-projektenburo Noardwest Fryslân)
PDF, Video

Ecologisch perspectief, Henk de Vries (ecoloog It Fryske Gea)
PDF, Video

Verhalend perspectief, Annemarie Kok (hoofdredacteur Noorderbreedte)
PDF, Video

Toeristisch perspectief Eems-Dollard Regio, Eric Neef (regiomanager ANWB Noord)
PDF, Video

gesprek o.l.v Jaap Jepma
Video

22 juni

Werksessies

Drie parallelle sessies:

Werksessie 1 'Toeristisch perspectief' Noord-West Friesland o.l.v. Nynke Bout (Nynke Bout Consultancy)
Werksessie 2 'Werkeiland met culturele component' Eemshaven o.l.v. Marcel Koenis (Sinz)
Werksessie 3 'Kiek over diek' - Eems-Dollard o.l.v. Jaap Jepma (Noordtij)

Van werksessie 3 is een aantal video-opnames beschikbaar:

Inleiding Kester Freriks, auteur van het boek 'Verborgen wildernis'
Video

Inleiding Theo Hoek, gevolgd door discussie onder leiding van Jaap Jepma
Video

Nabespreking werksessie 3 onder leiding van Jaap Jepma
Video

Plenaire terugmelding

Terugmelding werksessie 1 'Toeristisch perspectief' Noord-West Friesland door Nynke Bout
PDF, Video

Terugmelding werksessie 2 'Werkeiland met culturele component' Eemshaven door Marcel Koenis
PDF, Video

Terugmelding werksessie 3 'Kiek over diek' - Eems-Dollard door Jaap Jepma
PDF,
Video

Presentatie Kester Freriks, auteur van het boek 'Verborgen wildernis'
Video

Terugmelding van de excursie door Jaap Postma
Video

Presentatie studentenplannen door Danny van Kessel (student Bouwkunde TU Eindhoven)
PDF, Video

Afsluitende woorden van Han de Ruijter, vice-voorzitter van het college van bestuur van de Hanzehogeschool en van Pavel Kabat, voorzitter van de Waddenacademie.
Video