Beeldende kunstenaars in het waddengebied

Er was een extra scherm nodig in de foyer van het Filmhuis in Leeuwarden op 2 april 2012 om alle belangstellenden de lezing van Huub Mous te laten volgen.

In zijn lezing ging Mous in op de verschillende mogelijkheden van kunstenaars om het Wad als onderwerp te nemen. Je kunt het Wad zien als een telkens weer veranderend landschap, een onmetelijke ruimte die je kunt weergeven of suggereren, maar ook als een spiegel voor je emoties, een ‘innerlijke ruimte’ waar je alles in kwijt kunt of zelf in kunt verdwijnen. Een kunstenaar kan in dit landschap ook ingrepen doen, al dan niet conceptueel van aard. De lezing  van Huub Mous werd een tour d’horizon langs deze verschillende mogelijkheden, waarbij hij zich concentreerde op de kunst van Fred Landsman. Decennialang heeft het Wad deze kunstenaar geïnspireerd tot werken waarin telkens weer een spanning optreedt tussen de onmetelijke ruimte en de eenzame gestalte van een mens.

 Na de pauze werd speciaal voor deze avond een korte film, gemaakt door Ramon van de Werken, vertoond over het werk van Landsman, onder de titel ‘Het verdwijnpunt’. Cees Hiep, die evenals Fred Landsman in Holwerd woont, componeerde de muziek van de film. De film en de presentatie van de lezing van Huub Mous kunt u hieronder bekijken. 

Het verdwijnpunt.

Een film over het werk van Fred Landsman van Ramon van de Werken.