WadBlik

De Waddenacademie organiseerde in het Filmhuis in Leeuwarden in 2011/2012 een lezingen/ documentaire reeks in samenwerking met Het Fries Museum, Film in Friesland en de Nationale UNESCO Commissie.

Het programma was op acht maandagavonden van 20:00 tot 22:00 uur in het Filmhuis in Leeuwarden. Vanwege het gebleken succes zal Wadblik in het seizoen 2012/2013 een vervolg krijgen

Hieronder ziet u een overzicht van alle lezingen/documentaires van het seizoen 2011/2012. Van elke bijeenkomst is een kort verslag met (indien beschikbaar) de vertoonde films. Klikt u daarvoor op de link bij het betreffende onderwerp. 

7 mei 2012

30 jaar Oerol in beeld
Een retrospectief van 30 jaar Oerol in filmbeelden, ingeleid en becommentarieerd door Joop Mulder, directeur van Oerol. Hij vertelde over 30 jaar Oerol en ging speciaal in op enkele Oerol-producties die de landschappelijke kwaliteiten van het eiland op bijzondere wijze wisten te verbeelden. Bekijk de samenvatting van deze avond. 

2 april 2012

Beeldende kunstenaars in het kustgebied
Waarom zoeken zoveel kunstenaars hun toevlucht tot de kust? Hoe laten ze zich raken door het licht, de ruimte, de dijk, het wad, de grenzen tussen zee en land? Kunsthistoricus Huub Mous ging vooral in op het werk van Fred Landsman.  Ramon van de Werken heeft speciaal voor deze gelegenheid een korte film gemaakt over zijn werk. ‘Het verdwijnpunt’ is de titel.  Cees Hiep, die evenals Fred Landsman in Holwerd woont, componeerde de muziek. Bekijk de samenvatting van deze avond. 

5 maart 2012

Hindeloopen, hotspot aan de Zuiderzee
Frank van der Velden, hoofd collectievorming en onderzoek bij het Fries Museum, belichtte de historische en museale betekenis van Hindeloopen. Conservator textiel van het Fries Museum Gieneke Arnolli sprak over de oorsprong van de Hindelooper kleding en hoe deze zich verhoudt tot de rest van het waddengebied.  Met filmmateriaal van het Fries Film Archief.  Bekijk de samenvatting en het vertoonde filmmateriaal van deze avond.

6 februari 2012

 Reis door het waddengebied
Manfred van Eijk, filmmaker/journalist, leidde zijn eigen documentaire in, de zesdelige serie 'Reis door het Waddengebied' die onlangs door de NCRV werd uitgezonden. Hij breidde zijn reportage uit met beelden van het Fries Film Archief.  Bekijk de samenvatting van deze avond. De complete serie 'Reis door het Waddengebied' is ook te bekijken.

16 januari 2012

Waddenzee wereldzee: UNESCO als rentmeester?
Inleiding door de Nationale Unesco Commissie, omlijst met historische en recente filmbeelden uit de collectie van het Fries Film Archief die onderstrepen waarom de waddenzee nu werelderfgoed is en eigenlijk altijd is geweest. Bekijk de samenvatting, de lezing van Barend ter Haar en de vertoonde filmbeelden

12 december 2011

 Dichter bij het wad 
Bert Looper, directeur van Tresoar, verzorgde een avond met live performances van dichters voor wie het waddengebied een belangrijke inspiratiebron is. Het Fries Film Archief vertoonde beelden van waddendichters en waddenpoëzie. Bekijk de samenvatting, het vertoonde filmmateriaal en de optredens van de dichters.

31 oktober 2011

Stormen over het wad en verdronken eilanden
Inleiders Karel Essink (algemeen), Hidde Feenstra en Albert Buursma (over verdronken eilanden in het Nederlandse waddengebied) en Dirk Meier (over het verdronken Duitse eiland Rungholt). De inleidingen werden omlijst door filmreportages over Bosch en Rungholt. Bekijk de samenvatting en de vertoonde films.

19 september 2011

Afsluitdijk in oude beelden en nieuwe plannen
Ed Nijpels, voorzitter Adviescommissie Toekomst Afsluitdijk, lichtte het eindadvies van de commissie toe. Het Fries Film Archief vertoonde historische beelden van bouw en dichting van de Afsluitdijk in 1932 en van de dijk die de Lauwerzee afsloot. Bekijk de samenvatting en vertoonde films