De Afsluitdijk in oude beelden en nieuwe plannen

Op 19 september 2011 was de eerste wadblikbijeenkomst. In een vol Filmhuis in Leeuwarden lichtte Ed Nijpelshet advies van Adviescommissie Toekomst Afsluitdijk toe. Het Fries Film Archief presenteerde historische beelden over de Afsluitdijk: de bouw, de dichting (1932) en de verdere ontwikkeling van de dijk. Ook werden beelden getoond van een latere afsluitdijk, de dijk die de Lauwerszee afsloot (1969) en van de landaanwinning aan de noordkust van Friesland. De films kunt u hieronder bekijken. 

Een kort verslag van de avond vindt u in het Waddenacademie nieuws.
De Leeuwarder Courant besteedde op 20 september ook aandacht aan de eerste WadBlik.

Dichting van de Afsluitdijk

Fragmenten uit de film van de Harlinger filmmaker Gerrit Aalfs (1892-?) over de bouw en dichting van de Afsluitdijk in 1932. De film was o.a. in bezit van de Directie Zuiderzeewerken en daarom in heel Nederland te zien. Vanaf de twintiger jaren reisde Aalfs op zijn motorfiets door Friesland om te filmen en te fotograferen. Hij had een voorliefde voor de Wadden en de Zuidwesthoek van de provincie. In de jaren dertig was hij een van de drijvende krachten achter het filmerscollectief 'Film yn Fryslân'. Dit collectief maakte o.a. in 1937 de eerste Friese speelfilm:  'Kar út Twa'  ('Keus uit Twee').  

De Lauwerzee is dicht

Fragmenten uit de 'De Lauwerszee is dicht', een film van Han de Vries over de afsluiting van de Lauwerszee in 1969. De film werd gemaakt in opdracht van Rijkswaterstaat. De filmmaker heeft veel aandacht voor het technisch maritieme aspect van de afsluiting.

De Afsluitdijk door de tijden heen

Korte fragmenten uit diverse films in bezit van het Fries Film Archief. Deze compilatie geeft een summier beeld van de Afsluitdijk door de tijden heen.

Landaanwinning aan de Friese noordkust

Fragmenten uit 'Van waddenzand tot vruchtbaar land', een film van Han de Vries uit de jaren ?50 over de landaanwinning op het wad. De film werd gemaakt in opdracht van de Provincie Fryslân en Rijkswaterstaat.