Dichter bij het Wad

Het Wad en de Friese literatuur
Op maandag 12 december 2011 was de derde avond van de lezingen-/documentairereeks Wadblik. Bert Looper, directeur van Tresoar, had een gevarieerd literair programma samengesteld rond het Wad en de Friese literatuur, waarbij de dichterlijke kant van het waddengebied centraal stond. De avond begon met een lezing van Bert Looper over de betekenis van het waddengebied in de Friese literatuur. Daarna draaide het Fries Film Archief historisch filmmateriaal van het waddengebied dat speciaal voor deze avond was gemixed met geluidsopnames van ‘waddendichters’, in diverse ‘waddentalen’. Na de pauze was er allereerst een optreden van Abe de Vries, bekend Fries dichter en winnaar van de Gysbert Japicxprijs (2005). Hij bracht een gedeelte uit zijn programma Reizgjende Kust/Travelling Coast, waarin hij het kustgebied verbeeldt in fotografie en poëzie. De avond werd afgesloten met gedichten van Jan Atze Nicolai en Syds Wiersma, die ze zelf ook voordroegen. Hieronder kunt u de opnames van deze avond nog bekijken.

Inleiding Bert Looper

Lezing van Bert Looper over de betekenis van het waddengebied in de Friese literatuur.

Dichter bij het Wad: Dichters live en gefilmd

Door het Friesch Filmarchief samengesteld historisch filmmateriaal van het waddengebied gemixed met geluidsopnames van 'waddendichters', in diverse 'waddentalen'.

Optreden van Abe de Vries

Abe de Vries, bekend Fries dichter en winnaar van de Gysbert Japicxprijs (2005) bracht een gedeelte uit zijn programma Reizgjende Kust/Travelling Coast, waarin hij het kustgebied verbeeldt in fotografie en poëzie.

Optreden Jan Atze Nicolai

Optreden Syds Wiersma