WadBlik: Duurzaam toerisme in de Wadden; mogelijkheid of fictie?

Op maandag 8 april 2013 vond de laatste wadblikavond plaats. In de nieuwe locatie van Slieker Film aan het Wilhelminaplein nam inleider Albert Postma, lector Scenario Planning aan het European Tourism Futures Institute (ETFI) van Stenden Hogeschool, de 80 aanwezigen mee in zijn gedachtegang over de effecten van de UNESCO status op recreatie en toerisme in het waddengebied.

Het Nederlandse en Duitse deel van de Waddenzee hebben sinds 2009 de status van Werelderfgoed. Het zijn van Werelderfgoed biedt veel kansen maar stelt bewoners, bestuurders en beleidsmakers ook voor wezenlijke dilemma’s, zo maakte Postma duidelijk. Een van deze dilemma’s is hoe het UNESCO label toerisme in het gebied kan bevorderen zonder dat dit ten koste gaat van het erfgoed. Duidelijk werd dat de status van UNESCO werelderfgoed voor het toerisme kansen biedt, maar dat het nog niet eenvoudig zal zijn om deze kansen daadwerkelijk te verzilveren.  Na de pauze werd de documentaire ‘100 jaar toerisme op Terschelling’ van de filmmakers Jeen de Vos en Beno Hofman vertoond. De film werd gemaakt in verband met 100 jaar Staatsbosbeheer op Terschelling (2010) en gaat over de opkomst en het belang van het toerisme op het eiland. In de documentaire kwam het spanningsveld tussen natuurbehoud en recreatie op een Waddeneiland nadrukkelijk aan de orde.

De documentaire ‘100 jaar toerisme op Terschelling’ op vimeo.