WadBlik 2012-2013

Op 10 september ging het nieuwe seizoen van de lezingen/documentairereeks WadBlik van start. WadBlik was een initiatief van de Waddenacademie in samenwerking met Het Fries Museum, Film in Friesland en de Nationale UNESCO Commissie. De avonden werden gehouden in Filmhuis Leeuwarden, maar dit seizoen nam Cinema Oostereiland in Hoorn ook een avond voor zijn rekening. Het Fries Film Archief selecteerde in overleg met de inleiders de filmfragmenten die werden vertoond.

10 september 2012

Natuurbeheer op de Wadden
Inleider: Henk de Vries, directeur it Fryske Gea
Waar: Filmhuis Leeuwarden
Kan het Waddengebied, het grootste natuurgebied van Nederland, zichzelf redden of is het nodig dat de natuur er beheerd wordt? Over het hoe en waarom van natuurbeheer in de Wadden ging de inleiding van Henk de Vries. Met historische beelden uit het Fries Film Archief en het archief van Omrop Fryslân. Bekijk de samenvatting van deze avond.

8 oktober 2012

Het Wad en beeldende kunst
Inleider: Kie Ellens, conservator Fries Museum
Waar: Filmhuis Leeuwarden
Kie Ellens laat zien hoe door beeldende kunst het Wad lichamelijk voelbaar wordt gemaakt, hoe het Wad inspiratiebron is geweest voor het sublieme in de Friese kunst en hoe het aanleiding heeft gegeven tot procesmatige mechanismen, zoals verbeeld in een aantal recente werken. Bekijk de samenvatting van deze avond.

12 november 2012

Houd het water achter de dijken!
Inleider: Luc Kohsiek, Dijkgraaf Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Waar: Cinema Oostereiland Hoorn
Dijkgraaf Luc Kohsiek van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier hield een inleiding waarbij hij in ging op thema’s als waterbeheer, waterveiligheid en waterkwaliteit. Na de pauze werd er bijzonder historisch filmarchiefmateriaal gedraaid. Bekijk de samenvatting van deze avond.

10 december 2012

Nieuw boeren op oud land
Inleider: Henk Dijkstra, directeur Fries Landbouwmuseum Earnewâld
Waar: Filmhuis Leeuwarden
De presentatie van Henk Dijkstra ging over de problematiek van het boeren in het noordelijke kust/kleigebied en de historische ontwikkeling van de landbouw in de kuststreek. In zijn presentatie gebruikte Dijkstra veel historisch beeldmateriaal (foto en film). Na de pauze werd een bijzondere film uit het Fries Film Archief vertoond: ‘Boerenleed en Boerenhoop’ (1934). Bekijk de samenvatting van deze avond.

14 januari 2013

De talen van de Wadden
Inleider: prof.dr. Goffe Jensma, hoogleraar Fries Rijksuniversiteit Groningen
Waar: Filmhuis Leeuwarden
Op maandag 14 januari verzorgde Goffe Jensma, hoogleraar Friese taal- en letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen, een avond over de diversiteit aan talen en dialecten in het waddengebied. In zijn lezing nam Jensma het publiek letterlijk mee op reis door de talen van het waddengebied, en illustreerde met beeld en geluid hoe mensen in hoge mate hun identiteit aan taal ontlenen. Jensma liet het publiek meerdere voorbeelden horen van de verschillende tongvallen in het Nederlandse, Duitse en Deense waddengebied en presenteerde schrijvers en dichters in diverse kusttalen en -dialecten. Bekijk hier de samenvatting van deze avond

11 februari 2013

Badcultuur in het waddengebied
Inleider: Peter Karstkarel, architectuurhistoricus
Waar: Filmhuis Leeuwarden
Op maandag 11 februari verzorgde historicus Peter Karstkarel een avond over ‘Badcultuur in het waddengebied’.Via een rondreis aan de hand van tal van foto’s ging Karstkarel in op enkele verschillen tussen de badcultuur in het Nederlandse en het Duitse waddengebied. De avond werd besloten met historische filmbeelden van het Fries Film Archief, met mooi filmmateriaal  van de Nederlandse badcultuur op de Waddeneilanden vanaf de jaren ’30. Bekijk de samenvatting van deze avond en het vertoonde filmmateriaal.

25 maart 2013

De schreeuw van de grutto
Inleider: prof.dr. Theunis Piersma, hoogleraar trekvogelecologie Rijksuniversiteit Groningen
Waar: Filmhuis Leeuwarden
Op maandag 25 maart werd de WadBlikavond verzorgd door hoogleraar trekvogelecologie Theunis Piersma (RUG) en componist en musicus Sytze Pruiksma. Zij vertelden het grandioze verhaal van de grutto in een bijzondere live performance, ‘De Schreeuw van de Grutto’ (originele titel: ‘Music of Migration’). Steeds vroeger vertrekt deze weidevogel vanuit onze Nederlandse weides naar het warme Bissau in West-Afrika, en niet zonder gevolgen. De grutto laat ons zien dat alles op de wereld met elkaar in verbinding staat en dat het handelen van mensen nooit zonder gevolgen is. Bekijk de samenvatting van deze avond.

8 april 2013

UNESCO-lezing: Duurzaam toerisme in de Wadden; mogelijkheid of fictie?
Inleider: dr. Albert Postma, lector scenarioplanning, Stenden Hogeschool
Waar: Filmhuis Leeuwarden
Op maandag 8 april vond de laatste wadblikavond van dit seizoen plaats. Inleider was Albert Postma, lector Scenario Planning aan het European Tourism Futures Institute (ETFI) van Stenden Hogeschool. Tijdens de avond sprak Postma over de effecten van de UNESCO status op recreatie en toerisme in het waddengebied. Bekijk de samenvatting van deze avond.