Houd het water achter de dijken!

Op maandagavond 12 november 2012 werd in een compleet volle grote zaal van het filmhuis Cinema Oostereiland in Hoorn de derde avond van de lezingen/documentairereeks WadBlik gehouden.

Dijkgraaf Luc Kohsiek van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier hield een inleiding rond de Deltavisie en combineerde dit met de vertoning van historisch filmmateriaal.

Voor de pauze ging Kohsiek in op thema’s als waterbeheer, waterveiligheid en waterkwaliteit. Hij vertelde het verhaal over het ontstaan van het huidige Noord-Holland, van de dijken, waterschappen en droogmakerijen, waarbij hij extra aandacht besteedde aan de Zuiderzeewerken en watersnoodrampen. Hij sloot af met de huidige Deltavisie over de wijze waarop we de komende decennia voor ‘droge voeten’ en tevens voldoende water van goede kwaliteit willen zorgen. Na de pauze werd er bijzonder filmarchiefmateriaal gedraaid. De bezoekers zagen unieke beelden van de watersnood van 1916 in Waterland, de aanleg en dichting van de Afsluitdijk in 1932, de teloorgang van de Zuiderzeevisserij, de onderwaterzetting van de Wieringermeer door de Duitsers in 1945 en de watersnood in Tuindorp Oostzaan in 1960.

Bekijk de presentatie van Luc Kohsiek (pdf 8 Mb).

Hieronder kunt u alvast de beelden van de watersnood van 1916 van het Noorhollands Archief bekijken. De overige beelden van het Fries Filmarchief komen binnenkort beschikbaar.