WadBlik: Natuurbeheer op de Wadden

Op maandag 10 september 2012 was de eerste aflevering van de lezingen/documentairereeks Wadblik in het nieuwe seizoen. Onderwerp was het natuurbeheer op de Wadden, met een inleiding van Henk de Vries, directeur van It Fryske Gea.

Voor een goed gevuld Filmhuis ging De Vries in op de dilemma’s die samen gaan met het beheren van het Waddengebied, het grootste natuurgebied van Nederland. Is beheer van een dergelijk gebied eigenlijk wel nodig (en zo ja, wat betekent dat dan in de praktijk) of is de natuur in staat om zichzelf te redden? De Vries maakte duidelijk dat beheer in de Wadden nodig is, maar dat de wijze waarop dat beheer wordt uitgevoerd niet altijd onomstreden is. In dat kader was een verwijzing naar de redding van de paarden bij Marrum op 1 november 2006 onvermijdelijk.

Bekijk de presentatie van Henk de Vries "Natuurbeheer op de Wadden"

Na de pauze liet De Vries een unieke documentaire van het Fries Film Archief, getiteld "van Waddenzand tot vruchtbaar land" zien. Deze documentaire uit de jaren vijftig, gemaakt door Han de Vries in opdracht van de Provincie Fryslân en Rijkswaterstaat, bracht op prachtige wijze de strijd van de Friezen tegen het water in beeld en illustreerde waarom tot op de dag van vandaag de discussie over verkweldering in het Friese land met emotie gepaard gaat.

Op 10 september was Henk de Vries te gast in het programma Omnium van Omrop Fryslân. De hele uitzending is te beluisteren op uitzending gemist van Omrop Fryslân. Het item over WadBlik begint op 23 minuten.

Hieronder kunt u de film Van Waddenland tot vruchtbaar zand uit de collectie van het Fries Filmarchief bekijken.