Adviezen aan het Waddenfonds

De Waddenacademie heeft op verzoek van het Waddenfonds adviezen uitgebracht over diverse thema's:

Het Waddenfonds heeft de Waddenacademie gevraagd om advies uit te brengen ten aanzien van drie vragen met betrekking tot het projectplan Holwerd aan Zee. Bekijk het Advies Holwerd aan Zee (pdf 0,2 Mb) - februari 2020.

Advies in het kader van het convenant Viswad: adviesaanvraag van het Waddenfonds, het advies van de Waddenacademie en het rapport van Eelke Folmer: Systematiek voor de bescherming van sublitorale natuur in de Waddenzee - perspectieven voor het convenant Viswad (pdf 1 Mb) - juni 2017.

Evaluatie vier projecten Waddenfonds met grote onderzoekcomponent (pdf 0,8 Mb) en de bijbehorende aanbiedingsbrief (pdf 0,1 Mb) - april 2016.

Audit over trekvissen (pdf 5,4 Mb) met oplegnotitie Nederlandstalige bestuurlijke samenvatting (pdf 0,1 Mb) - maart 2016.

Economische kengetallen garnalenvisserij Aanvulling op ‘Expert judgement garnalenvisserij’ (pdf 0,9 Mb) en de aanbiedingsbrief (pdf 0,2 Mb) - december 2015.

Advies Garnalenvisserij (pdf 0,5 Mb), met als bijlage het rapport 'Expert judgement garnalenvisserij' van Imares (pdf 1Mb) en de aanbiedingsbrief (pdf 56 kb) - april 2015.

Advies Over zilte teelten (pdf 0,5 Mb) en de aanbiedingsbrief (pdf 56 kb) - maart 2015.

Advies Naar een rijke Waddenkust (pdf 0,3 Mb) - november 2014.