Geoscientific Research in the Wadden Sea Region: themanummer 'Netherlands Journal of Geosciences'

Deze in november 2012 verschenen speciale uitgave van het wetenschappelijke tijdschrift ‘Netherlands Journal of Geosciences’ besteedt aandacht aan zowel de natuurlijke morfodynamische ontwikkeling, de huidige opbouw van de ondergrond, de gevolgen van klimaatveranderingen op het grondwatersysteem en de veligheid van de kust, alsook aan managementaspecten betreffende gebruik van de ondergrond van het Waddengebied.

Alle artikelen zijn hieronder als pdf beschikbaar.

Leden van Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap ontvangen een exemplaar van dit tijdschrift: zie http://www.kngmg.nl

Geoscientific research in the Wadden Sea region (editorial) (pdf 2 Mb).
J.M. Verweij & J. Schokker

Morphodynamic development and sediment budget of the Dutch Wadden Sea over the last century (pdf 9,5 Mb).
E.P.L. Elias, A.J.F. van der Spek, Z.B. Wang & J. de Ronde

Turning the tide: experimental creation of tidal channel networks and ebb deltas (pdf 5,6 Mb).
M.G. Kleinhans, M. van der Vegt, R. Terwisscha van Scheltinga, A.W. Baar & H. Markies

Morphodynamics of a storm-dominated, shallow tidal inlet: the Slufter, the Netherlands (pdf 6,6 Mb).
M. van der Vegt & P. Hoekstra

Unraveling the shallow geology of the western Wadden Sea using high resolution seismics (pdf 1,5 Mb).
B.F. Paap, C.W. Dubelaar, J.L. Gunnink & A.P. Oost

Towards a process-based model to predict dune erosion along the Dutch Wadden coast (pdf 10,8 Mb).
B.G. Ruessink, M. Boers, P.F.C. van Geer, A.T.M. de Bakker, A. Pieterse, F. Grasso &
R.C. de Winter

Groundwater salinisation in the Wadden Sea area of the Netherlands: quantifying the effects of climate change, sea-level rise and anthropogenic interferences (pdf 11,2 Mb)
P. Pauw, P.G.B. de Louw & G.H.P. Oude Essink

The effective subsidence capacity concept: How to assure that subsidence in the Wadden
Sea remains within defined limits?
(pdf 6 Mb).
J.A. de Waal, J.P.A. Roest, P.A. Fokker, I.C. Kroon, J.N. Breunese, A.G. Muntendam-Bos,
A.P. Oost & G. van Wirdum