Spring naar hoofd-inhoud

Podiumdag hogescholen

In Noord-Nederland werken studenten en docenten van hogescholen al jaren samen met de omgeving in het waddengebied als het gaat om stages, excursies en onderzoek. Het onderwijsaanbod wordt verrijkt met deze duurzame vormen van samenwerking en studenten kunnen leren van experts uit het veld. Om de interactie tussen hogescholen en samenleving verder te versterken organiseren de hogescholen in Noord-Nederland en de Waddenacademie met ingang van 2015 jaarlijks een Podiumdag voor het uitwisselen van kennis en het bediscussiëren van actuele vraagstukken tussen studenten en experts binnen en buiten het onderwijs.

De eerste twee Podiumdagen werden gehouden in Leeuwarden bij het van Hall Instituut en Stenden Hogeschool. De Podiumdag 2017 werd gehouden in Noord-Holland, mede georganiseerd door Maritime Campus Netherlands.

Podiumdag 2017: AcademyAdventures

Op 18 mei 2017 organiseerde Maritime Campus Netherlands in opdracht van de Waddenacademie AcademyAdventures. HBO studenten konden kennismaken met de activiteiten die in, op of om het werelderfgoed de Waddenzee plaatsvinden. Diverse organisaties boden studenten een activiteit aan, gerelateerd aan hun ‘core business’. De studenten hebben hier filmpjes van gemaakt en gedeeld op YouTube.

Op onze facebook pagina kunt u een fotoimpressie bekijken.

 

Podiumdag 2016: Toerisme in het waddengebied

Hoe kunnen praktijkgericht onderzoek en onderwijs het waddentoerisme versterken? Dat was de centrale vraag tijdens de tweede editie van de Podiumdag in Leeuwarden. Iedereen die betrokken is bij het waddengebied kon op 11 mei 2016 kennis nemen van nieuwe onderzoekresultaten en deelnemen aan diverse workshops. De dag werd georganiseerd door Stenden Hogeschool/ETFI en de Waddenacademie.

Het plenaire gedeelte van de Podiumdag stond in het teken van zeven presentaties over onderzoek naar toerisme in het waddengebied die door diverse sprekers verzorgd werden. ‘s Middags was er tijd voor interactie en discussie in de vorm van workshops gericht op toerisme in het waddengebied. De thema’s Scenarioplanning, Nieuwe doelgroepen waddentoerisme, Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 en Kenniscentrum praktijkgericht onderzoek stonden centraal.

Lees meer in het Eindverslag Podiumdag Toerisme in het waddengebied (pdf 0,9 Mb).

Podiumdag 2015: Kennis en praktijkgericht onderwijs en onderzoek in het waddengebied

Hogeschool VHL (Leeuwarden) presenteerde zich op 29 april 2015 als eerste in de reeks met de Podiumdag: “Kennis en praktijkgericht onderwijs en onderzoek in het waddengebied”. Tijdens deze Podiumdag werden presentaties van studenten en docenten van VHL over praktijkgericht onderzoek en onderwijs in het waddengebied  gehouden, naast kennistafel discussies met bedrijfsleven, overheden, gebruikers en andere stakeholders over actuele onderwerpen en de mogelijkheden voor samenwerking en het creëren van nieuwe allianties.

Bekijk een compleet verslag (met foto's) van deze dag.